Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2021.

Cilj: resocijalizacija i socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge.

Za potporu po ovom Pozivu može se kandidirati braniteljska zadruga koja je registrirala svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 21. travnja 2021., a koja ispunjava formalne uvjete iz Poziva (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919).

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Pozivu. Iznimno, podnositelji zahtjeva koji su certificirani za ekološku proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do 10% veći iznos novčane potpore odnosno do najviše 165.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima korištenja potpore radu braniteljskih zadruga smatraju se troškovi nastali nakon dana objave Javnog poziva (nakon 21. travnja 2021.). Popis prihvatljivih troškova dostupan je u Pozivu: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje do 20. svibnja 2021.

Sve informacije dostupne su na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

 

 

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe

Tel: 044/660-115