Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora “Organizirani dolazak turista na područje SMŽ”.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju turističke i putničke agencije sa područja Republike Hrvatske koje su registrirane za obavljanje turističke djelatnosti, koje organizirano dovode turiste na područje Sisačko-moslavačke županije s ciljem višednevnog smještaja kod registriranih turističkih subjekata u Sisačko-moslavačkoj županiji.