Sisačko-moslavačka županija objavila je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora po
Projektu «Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije» za 2020. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Više informacija možete pronaći na poveznici https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/7791-javni-poziv-unapredenje-turisticke-ponude-u-smz-za-2020-godinu