Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje javnog riječnog prometa u SMŽ u 2020. godini.

Cilj aktivnosti je osiguravanje opstojnosti prometne povezanosti obala unutarnjih vodnih
putova u naseljenim područjima SMŽ gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), uz podizanje razine sigurnosti riječnog prometa.

Korisnici sredstava pomoći su jedinice lokale samouprave na području SMŽ koji ispunjavaju uvjete navedene u ovom Javnom pozivu.

Sredstva se mogu koristiti za sufinanciranje troškova ulaganja za tekuće održavanje i druge tekuće troškove u svrhu obavljanja redovnog prijevoza putnika i roba na unutarnjim vodnim putovima u SMŽ.

Pravo na pomoć korisnici imaju u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna prema osiguranim
sredstvima u Proračunu SMŽ, koja se dijele ovisno o broju primatelja pomoći. Iznos dodijeljene pomoći ovisi o zahtjevu korisnika i uvjetima koje korisnik ispunjava.

 

Više informacija potražite na:

https://www.smz.hr/images/stories/gospodarstvo/2020/JAVNI_POZIV_javni_rijecni_promet_2020.pdf