Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Cilj poziva je doprinos smanjenju u i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda pomoći i donacije po ovom Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 €.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  • tijela državne uprave
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna
  • studentski centri koji udovoljavaju uvjetima propisanim u Pozivu.

Prihvatljivi troškovi:

  • Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova,
  • Nabava i ugradnja što uključuje demontažu postojećeg sustava te zbrinjavanje istog,
  • Stručni nadzor.

Svaki prijavitelj može dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog sustava.

Fond po ovom pozivu dodjeljuje sredstva u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 120.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom postojećem rashladniku vode ili dizalici topline ili klimatizacijskom sustavu ili rashladnom sustavu.

Rok prijave

Podnošenje prijava počinje 27.6. 2024. u 9:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31.12. 2024. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više o pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE