Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je JAVNI NATJEČAJ ZA ENERGETSKU OBNOVU KULTURNE BAŠTINE. Ovim Natječajem se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova kroz povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj. Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i ne odnosi se na zgrade oštećene u potresu.

Prihvatljivi korisnici:

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

– nemaju poslovne račune u blokadi

Prihvatljivi iznos (min – max):

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske, što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani troškovi po ovom Natječaju su troškovi:

  • energetske obnove,
  • stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu (u daljnjem tekstu: nadzor), (do najviše 5% iznosa ukupne investicije),

Rok za predaju dokumentacije:

10.02.2022. do 14.00 sati.

Više informacija možete pronaći OVDJE

Kontakt odjel:

EU odjel (Marko) 044 544 930