Naziv natječaja: Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

Objavljen: 15. veljače 2021. godine

Link: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljen-natjecaj-za-dodjelu-potpora-potresom-pogodjenim-drvopreradjivacima/4442

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (trgovačka društva i obrti) registrirane djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja s aktivnom proizvodnjom na području pogođenom potresom koji su imali štetu kao posljedica potresa.

Prihvatljivi iznos: Iznos potpore po jednom podnositelju do 1.400.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi: Troškovi sanacije šteta od potresa na: proizvodno-poslovnom objektu ili izgradnje novoga za istu namjenu; proizvodnoj tehnologiji i opremi ili po potrebi kupovine novog stroja / opreme za istu namjenu; informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji; infrastrukturi u tvorničkom krugu; i trošak ishođenja Nalaza i mišljenja vještaka.

Sažetak natječaja: Ministarstvo poljoprivrede dodjeljivat će potpore male vrijednosti za financiranje sanacije šteta za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Prijavu na ovaj natječaj mogu podnijeti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (trgovačka društva i obrti) registrirane djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja koji su u prosincu 2020. imali aktivnu proizvodnju na području na kojem je proglašena katastrofa, u prosincu 2020. imali najmanje dvoje zaposlenih u stalnom radnom odnosu i imaju štetu na proizvodnim kapacitetima nastalu kao posljedica potresa.

Rok za predaju dokumentacije: 8. ožujak 2021. godine

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

Kontakt telefon: 044/660-116    095/3089201

E-mail: ruralni@simora.hr