Grad Sisak objavio je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture u 2023. godini.

Udruge mogu prijaviti projekte/programe za sljedeće aktivnosti:

  • 2.1. Obrazovanje u području tehničke kulture
  • 2.2. Financiranje udruga tehničke kulture
  • 2.3. Troškovi funkcioniranja sustava tehničke kulture

Prijavu projekata/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga (a ostali prihvatljivi prijavitelji u drugi odgovarajući registar), koja je programski usmjerena na rad u području tehničke kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju s Gradom Siskom te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora potrebno je priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 13.272,00 eura.

Za aktivnosti Obrazovanja u području tehničke kulture  planiran je iznos od 2.600,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 100,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 1.300,00  eura.

Za aktivnosti Financiranje udruga tehničke kulture planiran je iznos od 8.772,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 140,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 3.500,00 eura.

Za financiranje aktivnosti Troškovi funkcioniranja sustava tehničke kulture planiran je iznos od 1.900,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 100,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 1.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava projekata/programa je do 31. siječnja 2023.

Poveznica: https://sisak.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijskih-sredstava-za-projekte-i-programe-u-podrucju-tehnicke-kulture-u-2023-godini/

Kontakt: Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr , 044 660 115