OTP banka d.d. u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“ raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2020. godini.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u RH.

 

GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA:

1. Mladi, obrazovanje i znanost

  • izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

  • inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

  • originalnost i kvaliteta projekta

  • doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

  • značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

  • podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

4. Sport

  • rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

  • doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

 

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000,00 kn.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2020.

Natječaj je otvoren do 25.9.2020.

 

Dodatne informacije dostupne su na:

https://www.otpbanka.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-donacija?fbclid=IwAR3yY36a0vFst2UMskFHV-CXlVzcxQbZFstB71tHc8hZ8KRPzZzapRuPpJE&fbclid=IwAR3bBxcUcFsls4UEb2Uh9lioPXx_ZwhLLmDZquxD2cTlVkps2BEBjMT6a08