Naziv natječaja:

Intervencija 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Objavljen:  

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prihvatljivi korisnici:

Jedinica lokalne samouprave

Prihvatljivi iznos financiranja: 

200.000,00 eura – 2.000.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi: 

Građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste

Sažetak natječaja

Ulaganje u javnu infrastrukturu doprinosi ublažavanju nepovoljnih demografskih kretnji na ruralnom području i omogućuje povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj.

Rok za predaju dokumentacije:

4.3.2024. – 4.4.2024. godine

Kontakt odjel: 

Odjel za ruralni razvoj

ruralni@simora.hr

044/660-116

095/308-9201

Link:

https://www.apprrr.hr/73-13-ulaganja-potpora-javnoj-infrastrukturi-u-ruralnim-podrucjima/

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-intervenciju-73-13-potpora-javnoj-infrastrukturi-u-ruralnim-podrucjima/