U četvrtak, 5. ožujka 2020. godine Poduzetnički inkubator PISMO u Novskoj posjetili su studenti i profesori Specijalističkog poslijediplomskog studija „Priprema i provedba EU projekata“ Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. Cilj ovog posjeta bilo je saznati više o EU projektima u Sisačko-moslavačkoj županiji, izazovima pripreme i provedbe projekata, a PISMO su odabrali kao primjer dobre prakse. Mario Čelan, direktor Razvojne agencije SI-MO-RA predstavio im je sve faze projekta „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO “ te izazove s kojima smo se susreli tijekom pripreme i provedbe.

Fotografije: Željko Gašparović