Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 350 milijuna kuna za financiranje izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

„Osiguranjem 350 milijuna kuna za izgradnju sortirnica nastavljamo s aktivnostima na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Uz projekte izgradnje reciklažnih dvorišta, sanacije odlagališta, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i izobrazno-informativnih aktivnosti koji su u tijeku, izgradnja sortirnica i preostale infrastrukture doprinijet će se povećanju stope odvojenog sakupljanja i reciklaže, a time i dosizanju preuzetih EU ciljeva od 50% odvojenog sakupljanja otpadnog papira, stakla, plastike i metala do 2020. godine“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić.

Na ovaj poziv se mogu javiti sve jedinice lokalne samouprave, koje projekte mogu pripremati samostalno ili u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave kako bi osigurale dostatan kapacitet postrojenja i njegov održivi rad.

Više o natječaju OVDJE