Naziv natječaja: Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Objavljen: 30.04.2021.

Link: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/20-milijuna-kuna-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/4609

Prihvatljivi korisnici: Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata, a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u točki 1.4. ovoga Natječaja

Prihvatljivi iznos:
60.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi: a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
b) kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
c) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
d) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih)
e) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i /ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Sažetak natječaja:
Cilj ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama. Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina.

Rok za predaju dokumentacije: 03.05.2021 – 03.06.2021.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr