Naziv natječaja:  Eurostars-3 – European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars

Objavljen:  Eurostars je dio Europskog partnerstva za inovativna mala i srednja poduzeća. Partnerstvo sufinancira Europska unija kroz Obzor Europa.

Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju bespovratnu potporu od 200.000 euraEurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu

Prihvatljivi iznos financiranja: (min – max) Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR ili do 60 % za mikro i mala poduzeća te 50 % za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Prihvatljivi troškovi: Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Sažetak natječaja: Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Prijavitelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna.

Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Rok za predaju dokumentacije:  Rok za podnošenje prijave je 14. ožujka 2024. do 14:00:00 sati

Kontakt odjel: 

Odjel za poduzetništvo, poduzetnistvo@simora.hr, 044/544-205

Link:  https://hamagbicro.hr/objavljen-novi-poziv-za-program-eurostars-dostupno-200-000-eura-za-inovativne-projekte-medunarodne-suradnje/