Vlada Republike Hrvatske usvojila je dva paketa mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, među kojima su i mjere Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je ministar Pavić predstavio na konferenciji za medije u petak, 17. travnja 2020. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Provedba EU projekata ide dalje

Vodeći računa kako o zdravstvenoj tako i o gospodarskoj situaciji, javni pozivi za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije objavljivat će se prema prioritetima i u skladu s okolnostima.  Također, sve javne nabave za već ugovorene/odobrene EU projekte raspisivat će se i provoditi prema dinamici novonastalih okolnosti. Uz to, svi zahtjevi za nadoknadama sredstava za europske projekte, podmirivat će se sukladno dospijeću tih potraživanja.

Preraspodjelom sredstava unutar operativnih programa iz ove financijske omotnice osigurano je 400 milijuna eura iz EU fondova za saniranje utjecaja COVID – 19 i to za:

1.         Nabavu medicinske opreme
2.         Kredite i financijske instrumente
3.         Mjere zadržavanja radnih mjesta putem HZZ-a

Preraspodjelama unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz ove omotnice osigurano je 300 milijuna eura za programe i financijske instrumente malih i srednjih poduzeća kao i za nabavu medicinske opreme za borbu protiv COVID –19.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, odnosno Europskog socijalnog fonda, preraspodjelom sredstava osigurano je 100 milijuna eura za mjere zadržavanja zaposlenosti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Paket mjera za korisnike europskih fondova

U okviru prvog paketa mjera za pomoć gospodarstvu Vlada Republike Hrvatske, usvojila je i niz mjera koje su namijenjene zaštiti korisnika europskih sredstava.

1. Osigurali smo produljenje trajanje projekata za 90 dana bez dodatne administracije

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta i produžavanje povrata sredstava za 90 dana za sve projekte s rokom završetka ili rokom dospijeća povrata sredstava u ožujku, travnju i svibnju sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ova mjera korisnicima bespovratnih sredstava ne stavlja na teret nikakva dodatna administrativna opterećenja te se u svrhu njezine provedbe ne moraju poduzimati nikakve radnje.

2. Osigurali smo ubrzanje isplata EU sredstava za dva mjeseca

Korisnicima bespovratnih EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz ubrzanu proceduru bit će isplaćeno 75% od potraživanih sredstava po svakom zahtjevu, a preostalih 25% nakon potvrde prihvatljivosti cjelokupnog potraživanog iznosa. Na ovaj način ubrzava se  dotok sredstava fondova EU prema korisnicima za 2 mjeseca, povećava njihova likvidnost i potiče nastavak provedbe projekata.

3. Osigurali smo dodatnih 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite

Osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite koje provodi HAMAG BICRO i to uz znatno povoljnije uvjete nego do sada.

4. Osigurali smo 380 milijuna kuna za COVID -19 zajmove

Iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurano je 380 milijuna kuna za COVID-19 zajmove namijenjena malim i srednjim poduzetnicima za obrtna sredstva.