Uslijed potrebe za točnijim i usklađenim podacima u praćenju očuvanja vrijednosti europskih šuma, Europska agencija za okoliš i Europska komisija pokrenule su 5.2.2020.
novi šumski informacijski sustav za Europu (FISE) koji ima za cilj postati središnji europski sustav i baza znanja za praćenje stanja, zdravlja i održivosti europskih šuma. https://forest.eea.europa.eu/