I u srijedu je za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje održana edukacija Napredne komunikacijske vještine. Dobar odaziv na radionicu pokazao je da je ovakva vrsta edukacije potrebna i važna članovima Partnerstva. Teorijsko i praktično znanje iz područja komunikacijskih vještina prisutnima je prenio komunikolog Domagoj Morić. Edukacija je obuhvatila opća znanja iz komunikacijskih vještina te praktičan rad tijekom kojega su prisutni vježbali asertivnu komunikaciju i učili o JA- i TI- porukama i načinima na koji se (ne)koriste. Isto tako, vježbao se komunikacijski proces s naglaskom na aktivnom slušanju što se pokazalo zahtjevnim zadatkom za prisutne.