U sklopu projekta Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji organizirali smo edukaciju iz područja pripreme projekata, provedbe projekata i izvještavanja za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Polaznici su mogli usvojiti znanja i vještine nužne za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata. Naglasak je bio na praktičnom radu u okviru kojega se kroz konkretne primjere projekata diskutiralo o najčešćim problemima koji se javljaju u pripremi i provedbi te što je potrebno učiniti kako bi ih se izbjeglo ili riješilo. Dobar odaziv na radionicu pokazao je da je ovakva vrsta edukacije potrebna i važna članovima Partnerstva.