Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga “Potpora za razoj europskih videoigara”(Call for proposals EACEA 24/2018 – Support for Development of European Video Games)

Ciljevi: U okviru konkretnog cilja poboljšanja kapaciteta za transnacionalno i međunarodno djelovanje europskog audiovizualnog sektora jedan od primarnih ciljeva potprograma MEDIA jest:

– povećati kapacitet audiovizualnih subjekata za razvoj projekata s potencijalom za širenje u Europi i šire te za poticanje europske i međunarodne koprodukcije.

Potprogram MEDIA pruža potporu za razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani, dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela poput videoigara i multimedijskih sadržaja s većim potencijalom prekograničnog kruženja. U okviru tog programa potpore podnositelji prijave mogu podnijeti prijedlog za razvoj koncepta i projekta (aktivnosti do trenutka kad koncept postane prototip koji je moguće igrati ili probna verzija) iznimno inovativnih i kreativnih narativnih videoigara namijenjenih uporabi u komercijalne svrhe za osobna računala, konzole, mobitele, tablet-računala, pametne telefone i ostalu tehnologiju.

Prihvatljivi prijavitelji: pozivu na podnošenje projektnih prijedloga namijenjen je europskim poduzećima čije aktivnosti pridonose ostvarenju prethodno navedenih ciljeva, a posebno europskim poduzećima za proizvodnju videoigara koja su osnovana u skladu sa zakonom najmanje 12 mjeseci prije datuma podnošenja i koja mogu dokazati svoj nedavni uspjeh. Podnositelj prijave mora biti i većinski vlasnik prava povezanih s podnesenim projektom.

Prijave pravnih osoba osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja prihvatljive su ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 8. Uredbe o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.):

– države članice EU-a te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja u programu u skladu s člankom 58. Odluke Vijeća 2001/822/EZ

Program je otvoren i za aktivnosti bilateralne ili multilateralne suradnje usmjerene na odabrane zemlje ili regije na temelju dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regije te na temelju posebnih mehanizama koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regijama.

Program dopušta suradnju i zajedničku akciju sa zemljama koje ne sudjeluju u programu te s međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima, poput UNESCO-a, Vijeća Europe, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj ili Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo na temelju zajedničkih doprinosa u realizaciji ciljeva programa.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive su isključivo aktivnosti koje se odnose na fazu razvoja u sljedećim projektima: narativne videoigre, neovisno o platformi ili očekivanom načinu distribucije. Priča mora biti prožeta kroz cijelu videoigru (naracija unutar videoigre), a ne smije služiti samo kao uvod ili završetak igre. Videoigra u svakom slučaju mora biti namijenjena uporabi u komercijalne svrhe.

Faza produkcije podnesenog projekta ne smije početi prije nego što prođe osam mjeseci od datuma podnošenja prijave.

Prihvatljive prijave:  Podnositelji prijave mogu podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga. Prijave koje zahtijevaju financijski doprinos manji od 10.000 EUR nisu prihvatljive. Projekt traje 36 mjeseci od datuma početka provedbe aktivnosti.

Kriteriji za odabir: Moguće je dobiti najviše 100 bodova, a bodovi se dodjeljuju na temelju sljedećih pondera:

– Kvaliteta i sadržaj aktivnosti (30 bodova): Kvaliteta sadržaja i narativne priče projekta i izvornost koncepta u odnosu na postojeća djela

– Inovativnost projekta (20 bodova): Inovativnost, tj. mjera u kojoj projekt nadilazi granice postojeće ponude, nudeći nove tehnike i sadržaj

– Relevantnost i europska dodana vrijednost (20 bodova): Razvojna strategija i mogućnost za europsku međunarodnu uporabu (što uključuje upravljanje pravima intelektualnog vlasništva)

Distribucija rezultata projekta (20 bodova): Distribucija, komunikacijska i marketinška strategija i primjerenost za ciljanu publiku, uključujući i dostupnost

Utjecaj i održivost (10 bodova): Financijska strategija za razvoj i produkciju te izvedivost projekta Dodatnih pet bodova može se dodijeliti za projekte koji su posebno namijenjeni djeci do 12 godina, što se dokazuje sadržajem koji je prikladan za tu dobnu skupinu i strategijama koje su posebno usmjerene na nju.

Proračun: Ukupan raspoloživi proračun iznosi 3,78 milijuna eura. Dodijeljeni financijski doprinos jest subvencija.

Financijski doprinos iznosi između 10.000 i 150.000 eura pod uvjetom da iznos ne premašuje 50 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava: Poziv na dostavu prijedloga ima jedan rok. Prijava za potporu mora biti podnesena i zaprimljena od datuma objave poziva na podnošenje prijedloga do 27. veljače 2019. u 12:00 sati (prema briselskom vremenu), tj. datuma zatvaranja poziva na podnošenje prijedloga. Prijedlozi moraju biti primljeni najkasnije do 12:00 sati (prema briselskom vremenu) navedenog datuma putem internetskog obrasca za prijavu (eForm).

Neće biti prihvaćen nijedan drugi način prijave. Podnositelji prijava moraju osigurati predaju svih zatraženih dokumenata koji se navode u e-obrascima.

Sve pojedinosti: Cjeloviti tekst smjernica i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj adresi: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2019_en

Prijave moraju ispunjavati sve uvjete iz smjernica i biti predane na priloženim obrascima.