Na portalu esavjetovanje nalazi se novi nacrt prijedloga Zakona o slatkovodnom ribarstvu kojim se uređuje racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom kopnenih ribolovnih voda, nadležna tijela i njihove zadaće,  način i uvjeti obavljanja ribolova, praćenje ulova kroz njegovu sljedivost na tržištu sukladno Zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije u dijelu tržišta proizvoda ribarstva, prikupljanje podataka, nadzor i inspekcija, prekršajne odredbe kao i druga pitanja bitna za slatkovodno ribarstvo.

Svi zainteresirani pozivaju se da sudjeluju u javnoj raspravi te dostave svoje primjedbe i prijedloge najkasnije do 21.10.2018. godine OVDJE