Desk kultura – Kreativna Europa otvorila je Poziv za dostavu prijedloga za Potporu medijskoj pismenosti za 2024. godinu.

Potpora za Medijsku pismenost provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji osim što obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni), kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, obuhvaća djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

Cilj Poziva je pružiti građanima mogućnost da razviju kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija. Medijska pismenost moćan je instrument za ograničavanje utjecaja dezinformacija te se u tu svrhu želi potaknuti razmjena znanja, politika i praksi medijske pismenosti.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog Poziva odnose se na suradničke projekte s jasno definiranim ciljevima kako bi se unaprijedila određena područja medijske pismenosti baveći se s najmanje dva od sljedećih područja aktivnosti:

  • dijeljenje najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosustav, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica u svrhu poticanja i jačanja suradnji između različitih regija u Europi;
  • razvoj inovativnih, interaktivnih online alata za pružanje rješenja za postojeće i buduće izazove u online okruženju, što uključuje i dezinformacije;
  • razvoj materijala i alata koji će pomoći građanima da razviju kritički pristup medijima, te da prepoznaju dezinformacije i na njih reagiraju na odgovarajući način;
  • razvoj praksi medijske pismenosti prilagođenih promjenjivom medijskom okruženju, koje uključuje manipulativne tehnike i medijsku produkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji.

Svi projektni prijedlozi trebaju uzeti u obzir angažman i uključenost građana te kulturu sudjelovanja kao temeljni aspekt svog projektnog prijedloga.

Aktivnosti koje su prihvatljive u okviru ovog Poziva:

  • Stvaranje i/ili distribucija višejezičnog i/ili multikulturalnog materijala koji uključuje interaktivni sadržaj za poboljšanje digitalnih kapaciteta građana, njihovo razumijevanje medijskog krajolika i njihovu otpornost na dezinformacije.
  • Razvoj materijala za građane i trenere koji se odnose na sve ili bilo koje dobne i društvene skupine.
  • Razvoj inovativnih rješenja za medijsku pismenost koja odgovaraju budućem medijskom krajoliku (projekt može uključivati prototipove, ali se ne može fokusirati isključivo na razvoj IT-a).
  • Aktivnosti osposobljavanja za građane i edukatore, uključujući razmjenu najboljih praksi koje prelaze jezične, državne i kulturne granice.
  • Organizacija javnih događaja i/ili radionica za podizanje svijesti i razmjenu najboljih praksi.
  • Aktivnosti koje vodi zajednica za prilagođavanje i dostupnost gore navedenih alata i materijala.

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorciji mogu uključivati profitne i neprofitne organizacije, javne (nacionalne, regionalne i lokalne) institucije, međunarodne organizacije, sveučilišta i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije, pružatelje tehnoloških usluga s ekspertizom medijske pismenosti i digitalnih medija.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 2.000.000,00 € kojim će se podržati projekti u trajanju do 24 mjeseca.

Maksimalni iznos potpore je 500.000,00 € po projektu, a stopa sufinanciranja do 70 %.

Rok: 7.3.2024.

Poveznica: https://deskkultura.hr/hr/medusektorski/natjecaji/potpora-za-medijsku-pismenost-2024