Do lipnja 2020. godine na području grada Novske provodi se projekt “Bitno je (na)učiti gospodariti otpadom”. Vrijednost projekta je 490 tisuća kuna, 85 posto su bespovratna EU sredstva dok preostali dio iznosa osigurava Grad Novska.

Ovim projektom kroz niz izobrazno-informativnih aktivnosti (na)učit ćemo koliko je bitno odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje, recikliranje te sprečavanje nastanka otpada.

Što su naučili o razvrstavanju i recikliranju otpada te kako ga iskoristi za izradu novih predmeta, pokazali su učenici Osnovne škole Novska. Oni su pripremili modnu reviju na kojoj su nosili odjeću napravljenu od plastičnih vrećica, čepova, papira i drugih materijala koji se najčešće odbacuju u kante za otpad. Osim toga, pripremili su i izveli odličan igrokaz na temu otpada „O okolišu brini, otpad pravilno zbrini”.