E-BILTEN

45
Javna ustanova Regionalni koordinator provodi projekt “Zajedno do sredstava iz ESI fondova” u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu kojeg će objavljivati mjesečno dva biltena. Projekt je osmišljen kao potpora razvojnim projektima na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem povećanja korištenja dostupnih sredstava iz ESI fondova. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a traje od

1.listopada 2016. do 31.ožujka 2019.godine.

Ožujak 2019. 2.2
Veljača 2019. 2
Veljača 2019. 1
Siječanj 2019. 2
Siječanj 2019.
Prosinac 2
Prosinac 1
Studeni 2
.
Studeni 1
Listopad 2
Listopad 1
Rujan 01
Rujan 02