Pročitajte prvi broj E – biltena „ZAJEDNO DO SREDSTAVA EU FONDOVA“, koji Vam šaljemo u sklopu istoimenog projekta. Putem biltena ćemo vas informirati o aktualnim natječajima i drugim mogućnostima koji Vam se pružaju kroz EU fondove.

BILTEN 1