U prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU je u ponedjeljak 17. prosinca 2018. godine održana informativna radionice za Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Na radionici su ispred Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije sudjelovale Tatjana Puškarić i Kristina Božić Čerkez.

Opći cilj ovog Poziva je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.
Prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga Poziva odnose se na poslove koje regionalni koordinatori obavljaju u okviru javnih ovlasti, odnosno poslove od javnog interesa povjerene regionalnim koordinatorima člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te na provedbu specifičnih aktivnosti koje se odnose na ESI fondove što uključuje informiranje o mogućnostima i provedbi ESI fondova, jačanje kapaciteta (potencijalnih) korisnika u odnosu na pripremu i provedbu projekata ESI fondova te jačanje općih kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.