Srijeda, travanj 8, 2020
Naslovnica Blog

Uspostavljena kreditna linija za pomoć poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 virusa uvodi zajmove za obrtna sredstva za poljoprivrednike. Mjera je namijenjena poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju u ovoj godini.

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj jamči niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada.

Zajam se može realizirati u rasponu 1.000 – 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.

Prijava se može podnijeti i online putem od 6.4.2020.. Više informacija nalazi se na poveznici

Poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima dostupna su dva nova financijska instrumenta za osiguranje likvidnosti

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastavlja pratiti situaciju uzrokovanu širenjem virusa COVID-19, te u skladu s time uvoditi i nove mjere koje će poduzetnicima olakšati razdoblje potpunog izostanka ili smanjenja gospodarske aktivnosti.

Tako se uz već postojeće mjere, dostupne putem agencije HAMAG-BICRO, od ovog tjedna uvode i dva nova financijska instrumenta – COVID-19 zajam“ i „Mikro zajam za ruralni razvoj. Cilj je ovih mjera osigurati dodatnu likvidnost koja je poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima u ovom trenutku prijeko potrebna.

Na raspolaganju više od milijardu kuna, a traže se i modeli za uspostavu novih instrumenata

Financijski instrument “COVID-19 zajam” namijenjen je za osiguranje dodatne likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja su pogođena pandemijom koronavirusa, te je u cijelosti financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Tvrtkama će se izravno odobravati zajmovi za obrtna sredstva za široki raspon djelatnosti i to uz kamatnu stopu od samo 0,25%. Iznos zajma je maksimalno 750.000,00 kuna s rokom otplate do 5 godina uključujući i poček od 12 mjeseci, a kao instrument osiguranja dovoljna je samo zadužnica subjekta.

Također, kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uvode se i Mikro zajmovi za ruralni razvoj. Obrtna sredstva u sklopu ovog programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Zajam se može realizirati u iznosu od 1.000 do 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja. Rok otplate je do 3 godine uz kamatnu stopu od 0.5% i poček do 12 mjeseci. Mjera nudi mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada.

Prijave za dvije spomenute mjere već su se počele zaprimati, a popis potrebne dokumentacije i obrazaca mogu se pronaći na web stranici agencije HAMAG-BICRO. S obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, preporuka je korištenje on-line prijave putem koje je moguće unijeti sve potrebne podatke i priložiti traženu dokumentaciju.

Mjera za pomoc letak_covid19

Otvoren LIFE natječaj za 2020. godinu

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u srpnju dostavlja konceptni sažetak te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna projektna prijava s rokom u listopadu.

S obzirom na situaciju s koronavirusom, ovogodišnji LIFE natječaj ima određene novosti s ciljem olakšavanja prijave u novim okolnostima:

 • rokovi prijave predviđeni su za srpanj (konceptni sažetak – Okoliš), odnosno listopad (puni projektni prijedlog – Klimatske aktivnosti)
 • Privatni sektor više nije obavezan raspisivati otvorene natječaje za ugovore veće od 135 000 €
 • Projekti mogu financijski podržati male, lokalne inicijative
 • Uvedene su određene mogućnosti za start-up poduzeća

Više o novostima koje su uvedene možete pročitati na poveznici:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Rokvi za 2020. godinu:

POTPROGRAM OKOLIŠ – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.
Okoliš i učinkovito korištenje resursa Rok za konceptni sažetak: 14. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Priroda i bioraznolikost Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
Upravljanje i informacije na području okoliša Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.
POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.
Ublažavanje klimatskih promjena Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
Prilagodba na klimatske promjene Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.
Upravljanje i informacije na području klime Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Više informacija o programu i ovogodišnjem natječaju možete pronaći OVDJE

120 milijuna kuna za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – objavljen drugi natječaj za podmjeru 6.4.

Objavljen je natječaj za podmjeru 6.4. „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnost“ – tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Visina potpore do 200.000 eura bespovratno, intenzitet potpore do 70%, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura (izračunava Savjetodavna služba).

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

 1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
 2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: -usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima -usluge u društvenim djelatnostima -intelektualne usluge
 3. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 4. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju (14.2.2020) odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata

Korisnik koji razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za tu djelatnost mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

U slučaju kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije/strojeva i opreme (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK i nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa operacije 6.2.1. i tipa operacije 6.4.1.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Pokazatelji: projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Napomena: Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno preko Portala ponuda za svaki prihvatljivi trošak obvezan je prikupiti najmanje dvije valjane ponude različitih proizvođača izdane od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani niti povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje, a koje ispunjavaju uvjete iz tražene tehničke specifikacije/troškovnika i Poziva za dostavu ponuda.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 6. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 6. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

Svi zainteresirani mogu se javiti na 095/308-9201 i 099/803-2559 te na ruralni@simora.hr

Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

Indikativni godišnji plan objave PDP-ova_06.04.2020.

Besplatno vam pomažemo oko ESIF mikro zajmova!

HAMAG BICRO aktivirao je još jednu mjeru za pomoć poduzetnicima. Radi se o mogućnosti prijave na ESIF mikro zajam za obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije i skraćenu verziju Poslovnog plana što značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva. Razlika u odnosu na dosadašnji Program su i niže kamatne stope (0,5 % za SMŽ), duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.

Razvojna agencija SI-MO-RA će za sve poduzetnike s područja naše županije, besplatno izrađivati dokumentaciju za prijavu na ESIF mikro zajmove.

Kontaktirati nas možete od ponedjeljka do petka, od 7:30 do 15:30 sati na telefon 044/544 205 ili e-mail: simora@simora.hr

Poziv na natječaj EIT Digital 2021: For a strong Digital Europe

Planirajte svoju budućnost i prijavite se na poziv za podnošenje prijedloga projekata „EIT Digital 2021: For a strong Digital Europe“. Rok za prijavu je 7. svibnja 2020.

EIT Digital je započeo s prikupljanjem prijedloga projekata za aktivnosti EIT Digital 2021. u dva područja:

TVORNICI INOVACIJA (pokretanje startupova i novih proizvoda)  i

PODUZETNIČKOJ AKADEMIJI (edukativni programi za digitalnu tehnologiju).

Program rada 2021. godine EIT Digital vodit će se EIT-ovim strateškim planom inovacija 2020-2022 EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2020-2022, koji identificira 5 strateških područja kojima bi start-up-i, proizvodi i obrazovni programi trebali pridonijeti kako bi se izgradila snažna digitalna Europa:

1)      digitalna industrija (IoT, sigurnosni prijenos podataka, AI)

2)      digitalni gradovi (gradovi kao platforma podataka – data platform)

3)      digitalna industrija (održiva digitalna rješenja u industrijskoj proizvodnji)

4)      digitalna dobrobit  (rješenja za unapređenje kvalitete življenja)

5)      digitalne financije (samostalna ugradbena rješenja vezana za digitalno plaćanje)

Prijedlozi trebaju biti pripremljeni u skladu sa smjernicama EIT Digital-a koji se nalaze u popratnoj dokumentaciji, što uključuje jasno pojašnjenje kako tehnološki korespondiraju s nekim od pet EIT digitalnih strateških područja, opis nove tehnologije, poslovni i strateški plan, opisane načine izlaska na tržište, definirane ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-Key Performance Indicators) u skladu sa EIT Digital-om itd. Tim EIT Digital-a Vam je na raspolaganju u pomoću oko pripreme Vaših prijedloga, povezivanju s europskim partnerskim timovima i olakšava podnošenje prijedloga kroz potpuno online iskustvo.

Odabir projektnih prijedloga će biti završen do kraja lipnja 2020., a aktivnosti se očekuju da će započeti sa 1. siječnja 2021. godine.

Da podsjetimo, EIT Digital ima za cilj osnažiti paneuropski digitalni ekosustav podržavajući pokretanje startupova i novih proizvoda. Djeluje na partnerskom principu stoga  potencijalni prijavitelji trebaju biti partneri  EIT Digitala ili imaju namjeru to postati.

Partnerstvo se plaća u rasponu od 2500 do 25000 Eura, ovisno o veličini MSP-a i vrsti partnerstva.

Detaljan uvid o EIT Digital programu i financijskim pitanjima te načinima partnerstva možete pronaći u dokumentima u nastavku:

EIT-Digital-2021

EIT-Digital_Partnership-Models

 

Otvoren natječaj “Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)”

Cilj natječaja je bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARS-CoV-2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama.

Istraživačke teme natječaja:

 1. Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19
 2. Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19
 3. Društveni aspekti COVID-19 pandemije
 4. Obrazovni aspekti pandemije
Datum raspisivanja natječaja: 30. ožujka 2020. godine
Rok za prijavu: 20. travnja 2020. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 14.000.000,00 kuna, financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1 i 2, od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za istraživačku temu 3 i 4
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekta: lipanj 2020. godine
Više o natječaju možete pronaći OVDJE

132.090,00 kuna za OPG Zrnić iz Sunje!

OPG Zrnić Anita iz Sunje prijavio je projekt u vrijednosti 188.700,00 kn na natječaj za Mjeru 1.1. “Potpora razvoju održive poljoprivrede na području LAG-a” –Tip operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” kojeg je objavila Lokalna akcijska grupa Una.

Korisnici je  odobrena potpora u iznosu od 132.090,00 kuna, koju će uložiti u izgradnju montažne hale za skladištenje voluminozne krme i nabavu nove traktorske kosilice.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Prijavite se na natječaj Europske obrambene agencije!

Europska obrambena agencija objavila je poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u nagradnom natječaju “EDA Defence Innovation Prize 2020” kojim se nagrađuju tvrtke i istraživački subjekti koji su osmislili inovativne i revolucionarne tehnologije, proizvode, procese ili usluge koje su primjenjive u domeni obrane.

Ovogodišnji natječaj nagradit će inovativne obrambene ideje koje se bave područjem inovativnih rješenja / tehnologija za suzbijanje rojeva bespilotnih letjelica (UAV), posebno u pogledu zaštite statičkih i dinamičnih kopnenih objekata i platformi

Nagrada za pobjedničku ideju/koncept iznosi 30.000 eura.

Natječaj nije otvoren samo za namjenske i specijalizirane obrambene tvrtke, već za SVE vrste industrija i istraživačkih institucija u Europi. 

Cilj je doprijeti do najšireg spektra inovativnih programera i proizvođača – posebno malih i srednjih poduzeća (MSP) – kao i istraživačkih organizacija i sveučilišta koja obično nisu (ili nisu izravno) uključena u tradicionalne obrambene istraživačke i razvojne aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava je 4. rujna 2020. do 17 sati.

Više informacija možete pronaći OVDJE