Subota, prosinac 7, 2019
Naslovnica Blog

148.250,00 kuna za OPG Rađenović!!!

OPG Rađenović Nebojša prijavio je projekt na tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” te dobio potporu u iznosu od 148.250,00 kuna. Sjedište OPG-a je u Donjoj Orahovici općina Dvor. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Rađenović bavi se uzgojem ovaca i ratarstvom. Sredstva dobivena iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj korisnik će uložiti u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme koja je potrebna za rad na gospodarstvu.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

Ukupan iznos  koji je Ministarstvo osiguralo u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu je 13.500.000,00 kuna.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja do iscrpljivanja financijski sredstava.

Datum objave je 5. prosinca. 2019.

Natječajnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći OVDJE

370.625,00 kuna za OPG Tvarušek!

OPG Tvarušek Josip prijavio je projekt na tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” te dobio potporu u iznosu od 370.625,00 kuna. Sjedište OPG-a je u selu Rožadnik kod Novske. Gospodin Josip Tvarušek na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu bavi se ratarstvom i uzgojem teladi. Sredstva dobivena iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, korisnik će uložiti u kupnju zemljišta, teladi te izgradnju hale za skladištenje žitarica i poljoprivredne mehanizacije.

Projekt je pripremila i provodi Razvojna agencija SI-MO-RA.

Uspjeh projekta CROWN!

Sretni smo što možemo podijeliti s Vama još jedan uspjeh RA SIMORA. Projekt CROWN prijavljen u okviru programa Interreg Cross Border Cooperation prošao je evaluaciju i kreće s provedbom početkom iduće godine 😊 Partneri na projektu su MENSA Hrvatska, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića i Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak INTERA.

Cilj pojekta je utjecati na smanjenje velike stope nezaposlenosti, posebice nezaposlenost mladih ljudi u partnerskim zemljama pri čemu će nam pomoći MENSA koja će izraditi jedinstvene testove za otkrivanje poduzetničkih potencijala. Ukupna vrijednost projekta je 5.113.744,00 kn.

111.187,50 kuna za OPG Medvedović

OPG Medvedović Nenad prijavio se na natječaj za tip operacije 6.3.1. te dobio potporu u iznosu od 111.187,50 kuna. Sjedište OPG-a je u Novskoj, dok je lokacija ulaganja u mjestu Roždanik. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Medvedović bavi se voćarstvom i manjim dijelom ratarstvom. Potporu dobivenu iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  kroz tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava” korisnik će uložiti u kupnju mehanizacije potrebne za rad na gospodarstvu, točnije kupiti će traktor i malčer.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Svečana dodjela Ugovora o dodjeli potpora male vrijednosti

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0005 u sklopu poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanje – faza III“ u rujnu 2019. godine raspisala je javni poziv za prikupljanje ponuda dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje. Predmet javnog poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“, a ukupan iznos bespovratnih sredstava u okviru poziva iznosi 250.000,00 HRK. Potpore se dodjeljuju za razvoj djelatnosti računalnog programiranja i povezanih djelatnosti s naglaskom na gaming industriju, a iznos potpore po prijavitelju je 12.500,00 HRK. Zaprimljeno je 18 prijava koje su zadovoljile tražene kriterije, te su danas, 4.12.2019. godine potpisani ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti. Potpisom ugovora zaokružena je priča koja je započela edukacijom pripadnika ranjivih skupina (mladih 15-29, dugotrajno nezaposlenih, osoba s invaliditetom, žena) u cilju njihovog osnaživanja za ulazak na tržište rada u području razvoja videoigara u ožujku 2019.

OPG Korizma iz Dvora dobio je potporu u iznosu od 148.800,00 kuna!

OPG Korizma Mario prijavio je projekt  na tip operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” i dobio potporu u iznosu od 148.800,00 kuna. Sredstva u okviru operacije namijenjena su mladim poljoprivrednicima koje postaju nositelji/ odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva. Sjedište OPG-a je u Dvoru. Gospodin Mario Korizma bavi se uzgojem teladi, a dobivena sredstva uložit će u kupnju traktora s prednjim utovarivačem, malčera i freze.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Ministarstvo poljoprivrede povećalo sredstava za financiranje projekata – 360 milijuna kuna više za poljoprivredu i šumarstvo

Zbog velike zainteresiranosti poljoprivrednika i šumoposjednika za razvoj i modernizaciju poslovanja, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o povećanju alokacije u okviru mjera 4, 6 i 8 Programa ruralnog razvoja RH za ukupno 360,6 milijuna kuna. Razlog ovom povećanju su dobro pripremljeni projekti koji su zadovoljili uvjete natječaja, a za koje je početna alokacija bila nedostatna. Dodatna sredstva preusmjerena su iz korisnicima manje zanimljivih mjera Programa, pritom vodeći računa da se ne narušavaju prioriteti i fokus područja koja su zadana na razini Europske unije.

POVEĆANJE ALOKACIJE PO OPERACIJAMA:

6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – 130,3 milijuna kuna više

 • financirat će se ukupno 4.250 projekata sa 474,3 mil.kn

Svrha natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenju članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu te ostvarivanju dovoljno prihoda za dostojanstven život te ostanak na ruralnom području.

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. To uključuje: OPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva  – ukupno 96 milijuna kuna više 

 • Mikro, malim i srednjim gospodarstvima u sektoru voća i povrća – 36 milijuna kuna više
  ukupno 156 milijuna kuna potpore projektima
 • Mikro, malim i srednjim gospodarstvima u sektoru stočarstva i peradarstva – 36 milijuna kuna više
  ukupno 156 milijuna kuna potpore projektima
 • Velikim gospodarstvima u sektoru stočarstva i peradarstva – 24 milijuna kuna više
  ukupno 104 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva i peradarstva.
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima.

4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ – 34 milijuna kuna više

 • ukupno 134 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” – 70 milijuna kuna više

 • ukupno 100 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Korisnici: šumoposjednici; udruge šumoposjednika; trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH; udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode; druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ – 30,3 milijuna kuna više

 • ukupno 100,3 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.
Korisnici: šumoposjednici; udruge šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Predstavljena nova digitalna usluga koja će omogućiti jednostavnije i brže pokretanje poslovanja – START

Poduzetnici u Hrvatskoj od danas svoje poslovanje mogu pokrenuti u tek nekoliko dana, putem novog digitalnog servisa Vlade Republike Hrvatske – START. Radi se o informacijskom sustavu koji omogućuje brzo i jednostavno pokretanje poslovanja elektroničkim putem za trgovačka društva i obrt. Usluga je dostupna preko sustava e-Građani, a osnovni preduvjet korištenja je posjedovanje vjerodajnice sigurnosne razine 4, što podrazumijeva elektroničku osobnu iskaznicu ili FINA-in certifikat.

Novu digitalnu uslugu u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta predstavio je ministar Darko Horvat, ističući kako je primarni cilj uspostave ovakvog sustava bio povezati postojeće poslovne registre, baze podataka i postupke u jednu cjelovitu uslugu, kako bi se budućim poduzetnicima i obrtnicima olakšao ulazak u svijet poslovanja te ih rasteretio nepotrebnih nameta i drastično im skratio potrebno vrijeme.

Ovo je naš doprinos digitalizaciji gospodarstva i unapređenju okvira za poslovanje u Hrvatskoj, čime također pokazujemo i način kako stvari možemo puno brže pokrenuti prema naprijed. Međuresorna suradnja ovdje je odigrala ključnu ulogu jer smo desetak različitih institucija povezali u jedan funkcionalan sustav koji će budućim poduzetnicima uvelike olakšati i pojednostaviti početak  poslovanja“, objasnio je ministar Horvat te dodao kako su uz resorna ministarstva u realizaciji ovog projekta sudjelovale i brojne druge institucije poput trgovačkih sudova, Porezne uprave, Državnog zavoda za statistiku, HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a, Hrvatske udruge banaka, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i drugih. „Proces koji je do sada trajao i do mjesec dana svodimo na tek nekoliko dana. Sedam različitih koraka koje je bilo potrebno poduzeti sada svodimo na jedan. Na taj način ujedno budućim poduzetnicima, koje i na ovaj način želimo potaknuti na ulaz u poduzetništvo, dodatno rasterećujemo različitih nameta, naknada, administrativnih troškova i vremena potrebnog kako bi se obišli svi šalteri. No, ovo nije kraj priče jer ovu uslugu u narednom periodu planiramo dodatno unaprijediti te na kraju omogućiti i zatvaranje tvrtke, odnosno startu dodati stop“, zaključio je Horvat.


Više informacija o sustavu potražite na https://start.gov.hr

Objavljena tri natječaja za podmjeru 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

• Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – tovno govedarstvo

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK od čega:

– 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)

– 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova)

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojim se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova), do 500.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova), a za korisnike početnike do 100.000 EUR.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

• Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 300.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

• Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati za dodatnih 20% ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, odvija se u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili ako je ulaganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi do 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, a za korisnike početnike do 100.000 EUR.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

Navedene natječaje možete pronaći OVDJE