Utorak, 3 kolovoza, 2021
Naslovnica Blog

Najavljen natječaj Interreg Central Europe

Naziv natječaja:  1. poziv programa Interreg Central Europe za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

Objavljen (najava): listopad 2021.

Link:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Prihvatljivi korisnici: Javne i privatne organizacije

Stopa sufinanciranja: 80%  

Sažetak natječaja:  Projekt transnacionalne suradnje s partnerima iz područja Srednje Europe. Natječaj će imati 4 prioritetna područja:

 1. Suradnja za pametniju Srednju Europu – 22 milijuna eura (indikativni budžet)
  • Jačanje kapaciteta za inovacije
  • Jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
 2. Suradnja za zeleniju Srednju Europu – 36 milijuna (indikativni budžet)
  • Potpora projektima energetske tranzicije prema klimatski neutralnoj Srednjoj Europi
  • Povećanje otpornosti prema rizicima klimatskih promjena
  • Unaprjeđenje kružne ekonomije
  • Očuvanje okoliša u Srednjoj Europi
  • Poticanje zelene urbane mobilnosti
 3. Suradnja za povezaniju Srednju Europu – 7 milijuna (indikativni budžet)
  • Unaprjeđenje transportnih veza u ruralnim i perifernim regijama u Srednjoj Europi
 4. Poboljšanje upravljanja za suradnju u Srednjoj Europi – 7 milijuna (indikativni budžet)
  • Jačanje upravljanja za integrirani teritorijalni razvoj u Srednjoj Europi

Pronalaženje partnera: https://community.interreg-central.eu/

Kontakt odjel: Odjel za EU projekte / euodjel@simora.hr

Obavijest o novim brojevima telefona i našoj novoj adresi u Sisku

Obavještavamo klijente i poslovne partnere Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SIMORA d.o.o. i Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije da smo preselili na novu sisačku adresu: Zagrebačka ulica 44, Sisak 44 000, I. kat.

Nismo dostupni putem fiksnih telefonskih linija i molimo sve da nas kontaktiraju putem mobilnih linija:
Odjel za EU projekte 099/621-3151
Odjel za strateško planiranje 099/250-7606
Odjel za ruralni razvoj 095/308-9201
Odjel za poduzetništvo 098/575-735
Odjel za socijalne projekte 091/356-1608.
Ispostave u Popovači i Novskoj ostaju na istim lokacijama i obavijest se ne odnosi na njih.

 

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI 1. DIJELA PROJEKTA #OBEC

U prvom dijelu projekta One Block for Educational Credentials (OBEC), partneri su surađivali na prikupljanju informacija koje se tiču trenutnog statusa u Europi oko izdavanja obrazovnih vjerodajnica i priznavanja kompetencija za različite ciljane skupine. Poseban fokus bio je na migrantima (unutar EU i izvan EU), studentima na razmjeni kao i osobama s neformalnim i ostalim oblicima obrazovanja. Njihovo mišljenje o preprekama, koje su se pojavljivale kada su htjeli dobiti formalno priznanje svojih kompetencija, bilo je veoma važno te je stoga proveden niz intervjua i anketa među tim ciljanim skupinama.

Sljedeći korak bio je istražiti upotrebu Blockchain tehnologije i pitanja koja se pojavljuju kada se upotrebljava takva vrsta tehnologije. U projektu OBEC, upravo je Blockchain tehnologija izabrana jer je jasan primjer transparentnog, sigurnog i korisnog alata koji se može upotrijebiti za verifikaciju kompetencija nevezano uz granice.

Uz to, trebalo je istražiti europske zakonske i institucionalne stavove o Blockchain tehnologiji i formalnoj verifikaciji kompetencija. Cilj je bio postaviti OBEC projekt u postojeći kontekst i vidjeti gdje su moguća poboljšanja.

Nakon provedenih istraživanja, zaključak je da postoji malo preciznih pravila o prekograničnom priznavanju obrazovnih vjerodajnica. Iako je Europska Unija radila, i trenutno radi, na ujednačavanju sustava priznavanja obrazovnih vjerodajnica, to se najvećim dijelom radi unutar Europe, a, osobe koje dolaze iz zemalja izvan EU, još uvijek se suočavaju s velikim poteškoćama u priznavanju svojih vjerodajnica (pretpostavljajući da uistinu posjeduju certifikat za svoje kompetencije). U slučajevima kada i postoji mogućnost priznavanja specifičnih kompetencija, birokratske procedure su iznimno teške i osobe se gube u zamršenostima koje birokracija nosi sa sobom. Uz to, pojavljuje se velik nesrazmjer između dostupnih alata i onih koje korisnici zapravo poznaju. Činjenica je da osobe  koje najviše trebaju razne alate razvijene u EU su osobe koje imaju vrlo malo informacija o tim alatima. Time se stvara neravnoteža između onoga što je bitno individualcu i onoga što je bitno institucijama koje pružaju podršku tim individualcima. Na to se nadovezuje činjenica da su pravila donesena na razini EU prilagođena pojedinim državama u EU, čime se stvara razlika u tim pravilima.

Kada je u pitanju trenutni europski status upotrebe Blockchain tehnologije, dva su odvojena pitanja. Prvo pitanje vezano je uz tehničke zahtjeve i činjenicu koliko treba biti zahtjevan i opsežan sustav priznavanja certifikata na svim razinama. Naime, neki kurikulumi nisu prilagođeni objektivnoj evaluaciji i time ih je teže i verificirati u različitim institucijama i zemljama. Drugo pitanje odnosi se na percepciju Blockchain tehnologije koja se uglavnom veže uz kripto valute i time se smatra nestalnom i nesigurnom, iako je potpuno suprotno tome.

Sva ova pitanja detaljno su analizirana kako bi se pronašle najbolje opcije i rješenja, koja će se koristiti u drugoj fazi projekta u kojoj će se provoditi testiranje izrađenih kurikuluma i njihovih verifikacija upotrebom Blockchain tehnologije.

 

Sve informacije o #OBEC projektu dostupne su na: https://rk-smz.hr/obec/

 

Otvoren natječaj HORIZON CSA

Naziv natječaja: Elevating the scalability potential of European business (2021) (HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01)

Vrsta akcije: HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions

Objavljen: 13.7.2021.

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-01

Prihvatljivi korisnici: Pružatelji usluga ubrzanja poslovanja poput inkubatora, akceleratora, agencija za inovacije, poslovnih klubova i mreža, regionalnih javnih vlasti i obrazovnih institucija.

Sažetak natječaja: Paneuropska istraživačka i tehnološka infrastruktura, kao pružatelji naprednih usluga i nabavljači najsuvremenijih tehnologija, ima inovacijski potencijal vezan uz razvoj komponenti, instrumenata, usluga i znanja koje bi se moglo bolje iskoristiti za pomicanje ruba postojećih tehnologija i dovesti do njihovog raspoređivanja u društveno korisne ili tržišno orijentirane svrhe. Cilj natječaja je istražiti kako u potpunosti iskoristiti i nadograditi iskustvo i znanje o postojećim ili prethodnim relevantnim inicijativama na paneuropskoj i, prema potrebi, nacionalnoj ili podnacionalnoj razini, koje su iskoristile izgradnju ekosustava s industrijom tijekom izgradnje, rada i nadogradnje istraživačke infrastrukture. Projektni prijedlog bi trebao testirati mogućnost zasnivanja razvoja inovacijskih ekosustava na različitim tehnološkim područjima vezanima uz paneuropsku istraživačku i tehnološku infrastrukturu davanjem bespovratnih sredstava za pilot projekte u tri do pet različitih tehnoloških područja.

Projektni prijedlozi bi trebali:
• identificirati duboke tehnološke mogućnosti povezane s paneuropskom istraživačkom infrastrukturom s probojnim potencijalom;
• procijeniti izvedivost i skalabilnost identificiranih mogućnosti;
• predložiti odabir i grupiranje onih prilika i novonastalih ekosustava koji pokazuju dovoljnu zrelost da pruže jasan potencijal za industrijsku provedbu;
• identificirati one mogućnosti s najvećim potencijalom za industrijsku primjenu s društvenom ili tržišnom vrijednošću;
• pokrenuti i ocijeniti pozive za dodjelu bespovratnih sredstava pilot projektima u identificiranim tehnološkim područjima;
• procijeniti ishod pilot potpora.

Rok za predaju dokumentacije: 10.11.2021

Kontakt odjel: EU odjel

euodjel@simora.hr

Otvoren LIFE natječaj za 2021. godinu

Naziv natječaja

Pozivi za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa za okoliš i klimatske promjene (LIFE)

Objavljeno

13.07.2021.

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Prihvatljivi korisnici

-Pravne osobe registrirane na području Europske unije

-Javna i privatna tijela iz zemalja članica EU

-EFTA

-Zemlje kandidati i potencijalni kandidati

-Zemlje na koje se primjenjuje Europska politika susjedstva

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije. Program LIFE u novom je programskom razdoblju uključen u Funding & Tenders Portal kao integriranu ulaznu točku za sudionike u financijskim programima i natječajima kojima upravljaju Europska komisija i druga EU tijela.

Sažetak

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2021. godinu. Natječaj je otvoren 13. srpnja a u donjoj tablici navedene su prijavne faze te rokovi prijave za pojedine potprograme i vrste projekata.

U novom programskom razdoblju 2021.-2027. sufinancirat će se projekti iz dva područja

i četiri potprograma:

-Okoliš

-Priroda i bioraznolikost

-Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

-Klimatske akcije

-Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama

-Tranzicija prema čistoj energiji

  Potprogram Akcija Objava Rok za prijavu
1 NAT Priroda i bioraznolikost – Strateški projekti za prirodu (SNAP) 13. 7. 2021. 19. 10. 2021. (sažetak)

7. 4. 2022. (puni projektni prijedlog)

2 ENV Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – Strateški integrirani projekti (SIP) 13. 7. 2021. 19. 10. 2021. (sažetak)

7. 4. 2022. (puni projektni prijedlog)

3 CLIMA Klimatske promjene – Strateški integrirani projekti (SIP) 13. 7. 2021. 19. 10. 2021. (sažetak)

7. 4. 2022. (puni projektni prijedlog)

4 NAT Priroda i bioraznolikost – Standardni projekti djelovanja (SAP) 13. 7. 2021. 30. 11. 2021.
5 ENV Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – Standardni projekti djelovanja (SAP) 13. 7. 2021. 30. 11. 2021.
6 CLIMA Klimatske promjene – Standardni projekti djelovanja (SAP) 13. 7. 2021. 30. 11. 2021.
7 CET Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA) 13. 7. 2021. 12. 1. 2022.
8 NAT ENV CLIMA CET Tehnička podrška za pripremu strateških projekata (TA) 13. 7. 2021. 22. 9. 2021.
9 NAT ENV CLIMA CET Operativna bespovratna sredstva za neprofitne organizacije 13. 7. 2021. 28. 9. 2021.
10 NAT ENV CLIMA CET Izradnja kapaciteta za države članice s niskom efektivnom participacijom (TA) III kvartal 2021.

 

Kontakt odjel

simora@simora.hr

U Lekeniku provodimo projekt rekonstrukcije i opremanja društvenog doma i turističko informativnog centra

U Lekeniku su u tijeku radovi na projektu rekonstrukcije i opremanja Društvenog doma i Turističko-informativnog centra koji provodi Razvojna agencija SIMORA.

Ovim projektom vrijednim gotovo 7.5 milijuna kuna, Općina Lekenik će krajem godine dobiti mjesto za okupljanje stanovnika, ali i organizaciju brojnih događanja. Očekuje se i da će turističko informativni centar doprinijet razvoju turizma na ovom području, pružati vrijedne i korisne turističke informacije te biti središnje mjesto za upravljanje turističkim aktivnostima, odnosno mjesto za promociju i jačanje turističkog identiteta Lekenika i Sisačko-moslavačke županije.

Podmjera 7.4. i provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-a Zrinska Gora – Turopolje, pokazale su se kao odlične upravo za financiranje razvoja ruralnih krajeva Sisačko-moslavačke županije. Naime, Razvojna agencija SIMORA provodi još nekoliko projekata iz istih mjera – dječji vrtić u Velikoj Ludini, vatrogasni dom u Hrvatskoj Dubici i Jasenovcu, kulturni centar u Martinskoj Vesi, dvorana za sport u Lekeniku…

Trenutno je u tijeku novi natječaj za istu mjeru kojim očekujemo dodatno ulaganje u razvoj jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Potiču se prekogranični projekti između RH i BIH- otvoren javni poziv

Naziv natječaja:

Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice

Objavljen:

20.07.2021.

Link:

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Prihvatljivi korisnici:

Program je namijenjen:

-jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Republike Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Zagrebačka županija) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.

-jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) Bosne i Hercegovine (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski brod i Brčko distrikt) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači.

-pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Prihvatljivi iznos:

Program je predvidio 5.000.000 kuna za upravljanje projektom, promidžbu/vidljivost projekta, opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju u prihvatljivom tematskom području.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Projektu, vezana uz upravljanje projektom, promidžbu/vidljivost projekta, opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju u prihvatljivom tematskom području iznosi od 50.000 kuna do 300.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, troškove promidžbe/vidljivosti projekta, opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju u prihvatljivom tematskom području.

Prihvatljiva su ulaganja u tematska područja: kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici a čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak upravljanja projektom, trošak promidžbe/vidljivosti projekta, trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak opremanja, trošak izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje.

Sažetak natječaja:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice.

Program pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivog razvoja u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Rok za predaju dokumentacije:

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice otvoren je od 20. srpnja 2021. do 20. kolovoza 2021. te se u tom razdoblju mogu podnositi prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.

Kontakt odjel:

simora@simora.hr

Gdje po najbolju edukaciju? U SIMORA-u i poduzetnički inkubator PISMO

Nadogradnja vlastitog znanja povećava konkurentnost na tržištu rada. Razvojna agencija SIMORA zadnjih godina rada, upravo prateći poslovne trendove prometnula se u jednog od najboljih organizatora različitih edukacija.

Teme su prije svega u sferi interesa poduzetnika ili onih koji se žele baviti poduzetništvom, ali i nekih visokospecijaliziranih poput onih za izradu videoigara. “Cilj edukacija koje provodimo je da našim polaznicima unaprijedimo znanja i vještine kako bi im pomogli u ostvarenju individualnih ciljeva, kako osobnih tako i onih profesionalnih. Kvaliteta predavanja prije svega ovisi o predavačima. Tu smo posebno ponosni jer angažiramo najbolje od najboljih, a teme pokrivaju širok spektar djelatnosti. Kod nas se može na tjednoj bazi učiti o pisanju poslovnih planova, funkcioniranju financija, marketingu, komunikacijskim vještinama, prodaji, pisanju EU projekata… Ono što često privuče naše polaznike je da su sve edukacije besplatne i financiraju se iz raznih projekata koje agencija provodi.”, rekla je  Andreja Šeperac zamjenica direktora RA Simora.

Nedavno održanoj edukaciji iz digitalnog marketinga pridružili se i Juraj Horžić iz Siska, te Benjamin Tončić iz Zagreba koji su svakodnevno putovali u Novsku na nastavu punih 7 dana koliko je trajala navedena edukacija. “Slučajno sam vidio oglas za edukaciju, i kad sam shvatio da je besplatna, a sadrži 42 sata učenja, odmah sam se prijavio. Dobro je naučiti nešto novo.”, izjavio je Juraj koji je nedavno jedan svoj projekt prijavio na financiranje kroz Erasmus+ program, a za koji mu trebaju dodatna znanja iz oglašavanja.

O tome koliko smo se isprofilirali i u ovoj djelatnosti organizacije učenja i stjecanja novih znanja govori i naša suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji naše edukacije za učenje o izradi videoigara financira na način da polaznici šest mjeseci koliko traju edukacije primaju minimalnu hrvatsku plaću i troškove prijevoza.”, izjavio je Mario Čelan direktor RA Simora-e. U tijeku su prijave za novu generaciju polaznika edukacija koje će u Poduzetničkom inkubatoru PISMO u Novskoj učiti izrađivati videoigre u dva programa, Blender i Unity.

Iz RA Simora pozivaju sve zainteresirane da se ukoliko žele biti pravovremeno obaviješteni o edukacijama koje se provode pošalju svoju prijavu na simora@simora.hr.

Natječaj za prijavu projekata udruga – društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore

Raspisivanjem natječaja za udruge – društva prijateljstva omogućava se prijava projekata kojima se potiče i proučava razumijevanje, razvijanje i jačanje prijateljskih odnosa i međusobnih veza Hrvatske i drugih država na području kulture, umjetnosti i znanosti.

Provedbene aktivnosti uključuju događanja kao što su predavanja o međunarodnom priznanju, uspostavljanju diplomatskih odnosa među državama, radionice, glazbeni nastupi, izložbe, književni susreti, filmske projekcije, dani/tjedni/mjeseci kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika, izvođača iz drugih država, s ciljem razmjene mišljenja i iskustava.

Opći cilj: promišljanje i promicanje daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa Hrvatske i drugih država radi ostvarivanja zajedničkih interesa te jačanja kulturnih, povijesnih i znanstvenih veza.

Ukupna vrijednost natječaja je 1.600.000,00 kuna u okviru raspoloživih financijskih sredstava od dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna.

Prijavitelj mora biti udruga – društvo prijateljstva koja udovoljava uvjetima u Pozivu (http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/). Prijavitelj može podnijeti jednu prijavu projekta. Provođenje projekta u partnerstvu nije obvezno.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 • organiziranje/provođenje predavanja, izložbi, koncerata, filmskih projekcija, dana/tjedna/mjeseca kulture, gostovanja umjetnika, znanstvenika iz drugih država, kojima se potiče komunikacija udruga – društva prijateljstva s općom, ciljanom i stručnom javnosti
 • razmjena iskustava i jačanje prijateljskih odnosa među državama na području kulture, umjetnosti, znanosti
 • prezentacija vrijednosti kulturne baštine, identiteta i tradicije, suvremene umjetnosti
 • razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama – društvima prijateljstva u području njegovanja suradnje i prijateljstva među državama na događanjima namijenjenima široj javnosti
 • izdavačka djelatnost – uređivanje i izdavanje informativnih materijala – časopisi, letci, brošure koji nemaju komercijalnu vrijednost i odnose se isključivo na aktivnosti prijavljenog projekta i nemaju veliku nakladu. Napomena: Preporuka je da se informativni materijali u što većoj mjeri izrade za online format i na taj način smanje troškovi tiskanja
 • priprema i izdavanje knjiga isključivo u slučaju kada se iste odnose na povezanost Hrvatske i države s kojom je uspostavljena suradnja, u manjoj nakladi i koje nemaju komercijalnu vrijednost

Rok: 27.9.2021.

Poveznica: http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe obrazovanje@simora.hr

Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH koji će se provoditi u organizaciji MVEP i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru provedbe ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske Javnim pozivom za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu podupire bilateralnu i multilateralnu suradnju kroz kulturnu promidžbu, javnu diplomaciju i međunarodnu prepoznatljivost.

Projektne aktivnosti provodit će se na način da je Ministarstvo i mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu organizator projekata ili suorganizator s partnerima u zemlji i državi primateljici, međunarodnoj organizaciji ili instituciji. Poziv je usmjeren na prijavu nekomercijalnih projekata koji će se najvećim dijelom provoditi izvan teritorija Republike Hrvatske.

Ovim Pozivom, pozivaju se svi prijavitelji, nositelji izvedbenog dijela, projekata na predlaganje projektnih aktivnosti kojima će se, kroz zajedničku suradnju, obilježiti obljetnice međunarodnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa, primitka RH u Ujedinjene narode, Dana državnosti i slično, te pokazati hrvatska kulturna baština, prirodne ljepote, glazba, povijest, znanost, jezik, književnost, tradicija, suvremena umjetnost, u cilju jačanja međunarodne prepoznatljivosti RH.

Za predmetni poziv planiraju se financijska sredstva u procijenjenom iznosu od 3.850.000,00 kn u okviru Državnog proračun Republike Hrvatske za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu za provedbu projektnih aktivnosti je 1.000,00 kn, a najveći 100.000,00 kn.

Tko može podnijeti prijavu?

 1. Prijave mogu podnijeti udruge i umjetničke organizacije, upisane u Registar udruga, odnosno Registar umjetničkih organizacija i Registar neprofitnih organizacija, koje u svojim Statutima imaju jasno naznačeno područje djelovanja definirano ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).
 2. Javne ustanove upisane u Sudski registar, koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).
 3. Samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).

Prijavitelji se mogu prijaviti i u partnerstvu i to po modelu jednog prijavitelja, nositelja projekta, vodeće – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove i partnera – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove. Provođenje projekta u partnerstvu nije obvezno.

Rok za podnošenje prijave je 27. rujna 2021.

Poveznica: http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/

Kontakt: RA SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr