Utorak, 7 prosinca, 2021
Naslovnica Blog

Simora dobila predstavnika u Upravljačkom odboru Nacionalne ruralne mreže – Marko Gašljević novi član

Nacionalna ruralna mreža (NRM) djeluje kao platforma za umrežavanje i dijeljenje informacija o Programu ruralnog razvoja prema dionicima koji djeluju u ruralnim područjima ili su vezani uz njih. Članstvo u NRM omogućava članovima međusobnu suradnju, podršku i umrežavanje sukladno jednakim ciljevima i interesima. Razvojna agencija Simora već nekoliko godina član je Mreže, a od ove godine imamo i predstavnika u Upravljačkom odboru – Marka Gašljevića.

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

“Ciljevi umrežavanja su povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa Mreže, kao i poboljšanje kvalitete provedbe Programa, informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata, te poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima. Upravo za ispunjenje tih ciljeva ćemo se zalagati!”, rekao je Marko Gašljević, suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost Razvojne agencije Simora.

 

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane ili osnovne materijalne pomoći – faza IV

Cilj Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) najpotrebitijim osobama te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Ciljane skupine Poziva su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Poziv je sufinanciran sredstvima Fond europske pomoći za najpotrebitije – iz sredstava REACT-EU u okviru FEAD Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. kao odgovor Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

Za financiranje projekata u okviru ovoga Poziva raspoloživ je indikativni iznos od 80.795.000,00 kn.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak hrane), odnosno 200.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak osnovne materijalne pomoći, uključujući nabavu zaštitnih materijala i opreme te ostalih higijenskih proizvoda vezano uz borbu protiv COVID-19).

Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 3.550.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak hrane), odnosno 450.000,00 kn (materijalna deprivacija koja se odnosi na nedostatak osnovne materijalne pomoći, uključujući nabavu zaštitnih materijala i opreme te ostalih higijenskih proizvoda vezano uz borbu protiv COVID-19).

Prijavitelj može podnijeti prijavu za jednu ili obje vrste materijalne deprivacije te za tehničku pomoć (max 3 % 1. i/ili 2. materijalne deprivacije). Prijava za tehničku pomoć nije obavezna.

Korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ima pravo zatražiti plaćanje predujma do najviše 30 % iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenog za pojedinu vrstu materijalne deprivacije odnosno tehničke pomoći.

Prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog.

Planirano trajanje projekta je od 10 do 12 mjeseci.

Rok: 30.6.2022.

 

Poveznica: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ublazavanje-siromastva-pruzanjem-pomoci-najpotrebitijim-osobama-podjelom-hrane-i-ili-osnovne-materijalne-pomoci-faza-iv/

 

LAG Una otvorila tri natječaja

LAG Una je 29.11.2021. otvorila tri natječaja:

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.3 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava;

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava;

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 13.12.2021. godine, a najkasnije 13.1.2022. godine.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na LAG Natječaje održat će se radionice čije vrijeme održavanja će se naknadno objaviti.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-una.hr.

Tekst sva tri natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u zip datoteci na web stranici LAG-a Una, u poglavlju Natječaji.

Više info: https://lag-una.hr/obavijest-otvorena-tri-lag-natjecaja/

 

Energetskom obnovom zgrada suzbija se energetsko siromaštvo na potpomognutim područjima

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi do 15. prosinca 2021. godine. javno savjetovanje o Nacrtu Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine.

– Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine je jedan od kvalitativnih indikatora Inicijative Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a indikator je obvezno ostvariti do kraja četvrtog tromjesečja 2021. godine – obrazloženo je u materijalu za e-savjetovanje.

Izvor vijesti Jutarnji list.

Otvorili smo svoja vrata i prikazali projekte vezane uz očuvanje okoliša

Razvojna agencija SIMORA priključila se nacionalnoj organizaciji “Dana otvorenih vrata EU projekata” organiziravši program nazvan “Zelena vrata Simore” na kojem su prikazani projekti koje je Simora provela ili provodi, a iz područja su zaštite okoliša i čuvanja prirodne baštine, energetske obnove objekata, recikliranja otpada, štednje energije i poboljšanja kvalitete zraka. 

„Politike Europske unije prijašnjih su godina baš zahvaljujući EU fondovima doprinijele ostvarivanju mnogih dobrobiti u području zaštite okoliša i klime, i zato smo se odlučili prikazati to područje čiji su projekti u Sisačko-moslavačkoj županiji vrijedni više od 160 milijuna kuna“, izjavio je direktor SIMORE Mario Čelan. Neki od tih projekata prikazani su i na izložbi fotografija koju su djelatnici Simore pripremili za posjetitelje. Reciklažno dvorište u Velikoj Ludini, energetske obnove 20 školskih objekata u županiji, energetska obnova neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, kao i projekt očuvanja prirodne baštine NATURA SMŽ, te zaštite prirode otvorenjem centra Crna roda Osekovo najpoznatiji su projekti Agencije. „Energetske uštede na obnovljenim objektima su veće od 50%, i mi možemo reći da je taj iznos duplo veći od uloženog, a ostao je u našoj županiji bilo kod vlasnika obnovljenih objekata, ustanovama, poduzećima ili fizičkim osobama za neka druga ulaganja.“, rekao je Čelan.

Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić posjetio je Simorine urede i istaknuo da s ponosom govori o Razvojnoj agenciji SIMORA, a posebno na temu zaštite okoliša. “Projekti koji pomažu pametnom gospodarenju otpada važni su jer omogućuju ponovnu uporabu predmeta, a to je zadatak koji je stavljen pred sve stanovnike planeta. Također, uspješni primjeri postavljanja solarnih elektrana moraju biti fokus u narednom razdoblju, u kojemu će i svi ostali projekti Simore imati podršku Sisačko-moslavačke županije.”, naglasio je Jurić.

U narednim desetljećima uloga razvojnih agencija bit će još veća, kao i odgovornost za područje razvoja svijesti o okolišu. I zato je SIMORA osim provođenja projekata, pokrenula i rubriku “Simorine eko misli” na svojoj službenoj web stranici kako bi konstantno podsjećala na suočavanje s problemima kao što su gubitak biološke raznolikosti, korištenje prirodnih resursa, učinci klimatskih promjena, te rizici za zdravlje ljudi, te i na taj način doprinijela cilju da “važnost očuvanja okoliša postane način života”.

Zelena vrata Simore posjetili su i partneri Agencije, graodnačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan kao i ravnateljica Parka prirode Lonjsko polje Marija Kušmiš.

Inicijator organizacije Dana je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije, a ovogodišnji Dani su po cijeloj Hrvatskoj edukativnim radionicama, predavanjima, okruglim stolovima i obilascima, pokazali brojne korisnike koji su uspješno proveli ili još uvijek provode projekte financirane iz fondova Europske unije.

Saznajte više o otvorenom pozivu Međuregionalne inicijative za ulaganje u inovacije

U studenom je otvoren poziv Međuregionalne inicijative za ulaganje u inovacije (The Interregional Innovation Investments – I3) proračunom od 145 milijuna eura. Rok je 1. veljače 2022., a Info dan bit će 9. prosinca u 09:30 (CET), gdje možete saznati više o I3 pozivu. Link za prijavu na Info dan: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/I3_InfoDay2021_

Instrument Međuregionalne inicijative za ulaganje u inovacije (I3) instrument je financiranja unutar Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Ciljevi inicijative su potaknuti razvoj europskih lanaca vrijednosti mobilizacijom inovacijskih ekosustava za povećanje i komercijalizaciju međuregionalnih inovacijskih projekata kroz povezivanje s glavnim operativnim programima kohezijske politike, mobilizirati dodatna ulaganja u odabrana prioritetna područja i poboljšati suradnju s partnerima iz različitih država članica te ojačati komplementarnost između različitih instrumenata financiranja na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini. Instrument osigurava financiranje zajedničkih inovacijskih projekata u zreloj fazi razvoja i podržava dionike uključene u pametnu specijalizaciju da razviju projekte u portfelje ulaganja u lanac vrijednosti.

Jedno od područja ulaganja obuhvaća digitalne tehnologije:

  • Digitalna ekonomija i inovacije
  • Digitalizacija javne uprave
  • Digitalizacija zdravstvene zaštite

Najmanje 70% bespovratnih sredstava mora biti dodijeljeno za ulaganja u poduzeća.

Program Unije – Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027.

U novom programskom razdoblju 2021. – 2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV),s kojim upravlja DG JUST i, jednim dijelom, Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

CERV Program je najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti.

Opći cilj programa je zaštita i promicanje prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i u primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, osobito kroz podršku OCD-a i drugih dionika koji su aktivni na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, te poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja, radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno potiče sudjelovanje regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa je 1.5 milijardi EUR i raspoređuje se na 4 tematske cjeline:

  1. Vrijednosti Unije (European Values strand– promicanje temeljnih vrijednosti EU
  2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand) – promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
  3. Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand) – promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije – uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
  4. Daphne strand – borba protiv svih oblika nasilja

 

Više informacija o potprogramima programa CERVhttps://udruge.gov.hr/UserDocsImages/5397

 

Izvor: https://udruge.gov.hr/program-unije-gradjani-jednakost-prava-i-vrijednosti-cerv-2021-2027/5368

Novi natječaj za financiranje već započetih investicijskih projekata za javne isporučitelje vodnih usluga

Naziv natječaja:

Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Objavljen:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Link:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Prihvatljivi korisnici:

Javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda

Prihvatljivi iznos:

Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava i to10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik (s partnerima, ukoliko ih ima) i 10% iz sredstava Hrvatskih voda

Prihvatljivi troškovi:

ulaganja u javnu odvodnju i/ili javnu odvodnju s integriranom javnom vodoopskrbom i ulaganja u javnu vodoopskrbu

Sažetak natječaja:

Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Rok za predaju dokumentacije: 120 dana od 24.11.2021. (22.2.2022.)

Kontakt odjel: simora@simora.hr

Bilten “Zajedno do sredstava EU fondova”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Otvorite Zelena vrata Simore

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije i ove godine organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata“, a sa ciljem predstavljanja projekata koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga. Razvojna agencija SIMORA pridružila se nacionalnoj organizaciji programom nazvanim “Zelena vrata Simore”.

U utorak 30. studenog od 10 do 14 sati u prostoru Simore (Zagrebačka 44, Sisak), posjetitelji će se moći upoznati sa projektima na kojima je agencija radila ili radi, a tiču se zaštite okoliša i čuvanja prirodne baštine, energetske obnove objekata, recikliranja otpada, štednje energije i poboljšanja kvalitete zraka.

Zelena vrata Simore uključuju informiranje posjetitelja o aktualnim projektima, kao i nadolazećim natječajima, izložbu fotografija Simorinih najuspješnijih projekata, konferenciju za medije i pokretanje bloga #SimorineEKOmisli. Prema riječima organizatora, ekologija je glavna tema Simorinog Dana otvorenih vrata jer su učinci na okoliš koji proizlaze iz projekata ovog tipa i više nego poželjni. “Štoviše, treba ih i povećati, a to možemo ako paralelno sa projektima budemo razvijali i svijest o važnosti očuvanja okoliša!”, poručuju iz Simore.

Više o nacionalnoj organizaciji saznajte na linku. 

*mole se posjetitelji da se pridržavaju epidemioloških mjera, te da pri ulasku predoče covid potvrdu