Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom listopada će objaviti natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027. godine. 

Putem mjere 6.1. moguće je ostvariti 50.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 100% povrata od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 6.1. su mladi poljoprivrednici:

 1. koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, ali ne više od 41 godine
 2. čija ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iznosi od 8.000 do 49.999 eura
 3. koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani ili kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 24 mjeseci) ili nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ga namjeravaju preuzeti.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

 1. obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 2. obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 3. trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u kojem je mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti jesu sljedeće:

 1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda,
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
 9. opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora).

Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija, možete nas kontaktirati na broj telefona 044/660 /-116 ili 098/803-2559, u našem Odjelu za ruralni razvoj.