Prijavili smo četiri projekta na Poziv WWW vaučeri za MSP-ove i svi su prošli. Ukupna vrijednost projekata je 382.000,00 kuna, a jedan od projekata koji je dobio sredstva na ovom natječaju je Poboljšanje konkurentnosti poduzeća Graditelj Mario d.o.o. modernizacijom i nadogradnjom poslovne web stranice. Vrijednost projekta je 95.500,00 kuna, a tvrtka Graditelj Mario d.o.o. će ih iskoristiti za uspostavu poslovne web stranice s ciljem jačanja konkurentnosti i vidljivosti.