Naziv natječaja:  1.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Objavljen: 8. travanj 2021.

Prihvatljivi korisnici: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo, zadruga upisana u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi iznos:
-Najmanji iznos javne potpore iznosi 5.000,00 €, dok je najviši iznos potpore iznosi 20.000,00€
-Intenzitet potpore iznosi do 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta s mogućnošću uvećanja 20 % za mlade poljoprivrednike

Prihvatljivi troškovi:  Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje, kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva, restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino, kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

Sažetak natječaja:
LAG Moslavina objavljuje natječaj za Tip operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja. Svrha ovog natječaja je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganjem u novu i inovativnu tehnologiju doprinosi se smanjenju troškova kao i poboljšanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

Rok za predaju dokumentacije:   Od 26.4.2021 do 27.5.2021.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr

Link: https://lag-moslavina.hr/objava-6-natjecaja-lag-a-moslavina-2-raspis-za-to-1-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/