Naziv natječaja: 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Objavljen: 12.10.2021.

Link: https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-dva-natjecaja-iz-mjere-6-programa-ruralnog-razvoja-prve-radionice-u-ponedjeljak-18-10-2021/

Prihvatljivi korisnici: prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Prihvatljivi iznos:

50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi vezani za proizvodnju proizvoda koji su unutar sektora predviđenog poslovnim planom. Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Sažetak natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja. Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu gospodarstva  od 8.000 EUR do 49.999 EUR. Provedba poslovnog plana i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 30 mjeseci.

Rok za predaju dokumentacije: Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr