OPG-u Milojević Predrag su u sklopu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ odobrena sredstva za provedbu projekta u iznosu 372.000,00 kn. Projektom su predviđena ulaganja u mehanizaciju i opremu za obavljanje usluga u šumarstvu. Kupnja mehanizacije i opreme iz dobivene potpore omogućit će OPG-u proširenje djelatnost te će se uz poljoprivredu ubuduće baviti i uslugama u šumarstvu. Čestitamo!

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o.

Ovom projektom smo na 2.401.446,00 kn ulaganja u ruralna područja SMŽ u 2019. godini, a očekujemo još i više!