Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hrvatska Dubica je odobreno 3.477.943,53 kuna za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade vatrogasnog spremišta. Projektom će se rekonstruirati i dograditi postojeća zgrada i omogućiti bolji radni uvjeti za vatrogasce.

Projekt je prijavljen na mjeru 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a predstavnici DVD-a Hrvatska Dubica su 20. svibnja 2019. godine u Vodicama potpisali ugovor vrijedan 3.477.943,53 kn.

Ovim projektom koji je prijavila SI-MO-RA je iznos odobrenih sredstava za ruralna područja u 2019. porastao na 6.108.470 kuna!