OPG Tvarušek  Josip prijavio se na LAG-ov natječaj za „Ulaganja u osnovna sredstva tržišno orijentalnih gospodarstava“, vrijednost projekta iznosi 190 600 kn te mu je isti odobren. Josip Tvarušek je mladi poljoprivrednik koji se bavi proizvodnjom ratarskih kultura i govedarstvom. Sjedište gospodarstva je u Roždaniku, naselju koji pripada Gradu Novska. Dobivena sredstva uložiti će u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije (podrivač, rotodrljača, rasipač gnojiva, prikolica) za vlastitu primarnu proizvodnju. Kupnjom navedene mehanizacije modernizirati će i unaprijediti proces poslovanja na svom OPG-u.

Natječaj za tip operacije D Ulaganja u osnovna sredstva tržišno orijentalnih gospodarstava sukladan je tipu operacije 4.1.1 iz Programa ruralnog razvoja RH. Bespovratna sredstva iznose od 5.000 – 30.000 eura, a intenzitet potpore iznosi 50-70%. Dobivena sredstva mogu se uložiti u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme, građenje i rekonstrukciju objekata, kupnju zemljišta i sl.

Projekt je pripremila Razvojna agencija SI-MO-RA.