Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) u okviru svoje nadležnosti provodi nacionalne mjere (Programe) za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Ministarstvo će  u okviru svoje nadležnosti i u 2024. godini nastaviti s provedbom:

  1. Programa podrške regionalnom razvoju

2. Programa održivog razvoja lokalne zajednice

3. Programa podrške brdsko-planinskim područjima

4. Programa razvoja otoka

Nastavno na navedeno, obavještavamo Vas da su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/ objavljeni pozivi za financiranje projekata prema navedenim Programima:

  1. POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekta prema PROGRAMU PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU, dostupan putem poveznice:

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//MRRFEU%20pozivi%20i%20programi%202024//Poziv%20za%20dostavu%20zahtjeva%20za%20financiranje_29.12.2023._163936.pdf

2. POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekta prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE, dostupan putem poveznice:

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//MRRFEU%20pozivi%20i%20programi%202024//Poziv%20za%20iskaz%20interesa%20za%20financiranje%20projekata.pdf

3. POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekta prema PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, dostupan putem poveznice:

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//MRRFEU%20pozivi%20i%20programi%202024//Poziv%20za%20dostavu%20zahtjeva%20za%20financiranje.pdf

4. Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za program razvoja otoka u 2024. godini

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//MRRFEU%20pozivi%20i%20programi%202024//JAVNI%20POZIV_Program%20razvoja%20otoka%20u%202024..pdf