U petak su objavljeni rezultati natječaja WiFI4EU preko kojeg Europska komisija dijeli vaučere od po 15 tisuća eura za uvođenje besplatnog interneta u gradovima i općinama. Sisačko-moslavačka županija dobila je 8 vaučera, za 4 grada i 4 općine.

Gradovi: Glina, Petrinja, Popovača i Sisak, te općine: Lekenik, Majur, Sunja i Velika Ludina dobili su 15.000 eura za besplatni bežični pristup internetu. Javne pristupne točke besplatnom internetu mogu se postaviti na trgovima, u muzejima, parkovima i knjižnicama te ostalim središtima života lokalne zajednice.

Europska unija financira troškove opreme i instaliranja, a gradovi i općine se obvezuju na financiranje povezivosti i održavanje opreme za bežični internet građanima i posjetiteljima u trajanju od najmanje tri godine. Ukupna je vrijednost programa WiFi4EU čak 120 milijuna eura do kraja 2020. godine.