Predstavljamo vam OPG Linta Milorad iz Gvozda, kojem je u sklopu podmjere 6.3, operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ odobreno 112.800,00 kuna. Dobivena sredstva korisnik će iskoristit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

OPG Linta Milorad sa sjedištem u Gvozdu počeo je sa radom 2003. godine. Prihode ostvaruje biljnom (ječam, kukuruz, livada i trajni pašnjaci) i stočarskom (goveda i svinje) proizvodnjom. Korisnik svoju budućnost i perspektivu vidi u poljoprivrednoj proizvodnji, te će dobivena sredstva uložiti u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije, koja je trenutno stara i dotrajala. Točnije, korisnik želi kupiti rabljeni traktor, te novu poljoprivrednu opremu (roto kosu, malčer i roto drljaču).

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 16.961.833,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.