OPG-u Molaro Kata iz Brestače su u sklopu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” odobrena sredstva u iznosu 112.800,00 kn, koja će uložiti u obnovu mehanizacije i priključaka čime će se modernizirati postojeća proizvodnja na gospodarstvu. Kata Molaro se uz stočarstvo bavi ekološkom proizvodnjom oraha i lješnjaka.

Izradu projektne prijave osigurala je Sisačko-moslavačka županija, a prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 16.340.093,53 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.