Obrt  „ŠUMA-PROMET“ iz Mustafine Klade, općina Velika Ludina prijavio je projekt u sklopu tipa operacije 8.6.1 „ Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ te mu je odobrena potpora u iznosu 791.396,78 kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.582.793,55 kn.

Osnovna djelatnost obrta je uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu. Dobivena sredstva uložit će u kupnju novog šumskog traktora i novu rotositnilicu koje će koristiti isključivo za šumskouzgojne radove, pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju. Ovim ulaganjem će se modernizirati tehnološki proces i unaprijediti poslovanje.

Projekt je pripremila Razvojna agencija SI-MO-RA. Ovim projektom smo na 22.909.269,64 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.