Hrvatska turistička zajednica objavila je javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora te javni poziv za iskazivanje interesa za provedbu strateških promotivnih kampanja na emitivnim tržištima u 2020. godini. Krajnji rok za podnošenje svih prijava je 27. rujna 2019. godine.

Javni poziv za udruženo oglašavanje u 2020. godini upućen je subjektima javnog i privatnog sektora, a obuhvaća tri različita modela. Prvi model obuhvaća udruženo destinacijsko oglašavanje sustava turističkih zajednica kroz koji će HTZ sa sustavom turističkih zajednica provoditi destinacijsku promociju. U drugom modelu suradnju sa subjektima nositeljima ponude u svojoj destinaciji odrađivati će sustav turističkih zajednica koje svoj zahtjev dostavljaju HTZ-u na odobrenje, dok treći model obuhvaća udruženo oglašavanje ponude nautičkog turizma koje provodi HTZ sa subjektima koji planiraju marketinške kampanje. U ovom posebnom modelu oglašavanje se provodi putem promotivnih kampanja sustava turističkih zajednica i subjekata nositelja ponude. Prijave se podnose isključivo poštom, na modele 1 i 2 turističkim zajednicama županija, a prijave na model 3 HTZ-u. Krajnji rok za podnošenje svih prijava je do petka, 27. rujna 2019. godine.

Poziv za iskazivanje interesa za provedbu strateških promotivnih kampanja na emitivnim tržištima u 2020. godini upućen je svim organizatorima putovanja s inozemnih tržišta u svim oblicima organiziranih programa za Hrvatsku, a naglasak je na zajedničkim kampanjama u javnim medijima. Suradnja s odabranim partnerom ima cilj podići svjesnost o brendu Hrvatska na odabranom strateškom tržištu kroz oglašavanje na društvenim mrežama, putem online medija, radijskog, televizijskog i vanjskog oglašavanja te oglašavanja u tisku. Zainteresirani partneri svoje prijedloge za suradnju s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju uredima predstavništava HTZ-a na predmetnim tržištima s kojima i dogovaraju rokove dostave dokumentacije.

Javni pozivi objavljeni su na web stranicama Hrvatske turističke zajednice, a dostupni su na poveznici OVDJE