Lokacija: Grad Kutina, Sisačko-moslavačka županija

Nuts regija: Panonska Hrvatska (HR028)

Veličina zone (m²): 236.649 m2

Veličina dostupnog zemljišta (m²): 72.965 m2

Broj poduzeća:

SPECIFIKACIJE PARCELE U PONUDI:
 • Namjena zemljišta: za izgradnju objekata namjenjenim proizvodnim djelatnostima, radionicama, uslužno-servisnim i sličnim radno-intenzivnim djelatnostima
 • Veličina ponuđenog zemljišta: 72.965 m2 uz mogućnost formiranja manjih parcela prema potrebi investitora
 • Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,6
 • Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 3,0
 • Dopuštena visina gradnje: 16
 • Dopuštena buka: isključeni su programi kji štetno djeluju na okoliš/ zagađenje zraka, voda, buka, izrazite vibracije
 • Opis terena: ravan teren
KAPACITET INFRASTRUKTURE:
 • Plin: da
 • Električna energija: da
 • Voda: da
 • Odvodnja/kanalizacija: da
 • Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: da
UDALJENOST OD PROMETNE INFRASTRUKTURE:
 • Pristupna cesta: 0,1 km
 • Autocesta: A3 udaljenost 2,0 km
 • Industrijski kolosijek: 1 km
 • Morska luka Rijeka: 237 km
 • Zračna luka: Zračna luka dr. F. Tuđman, 84 km

VLASNIŠTVO / CIJENA ZEMLJIŠTA / KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA:

 • Javno ili privatno vlasništvo: javno
 • Tereti na nekretnini: nema
 • Prodaja ili najam zemljišta: prodaja
 • Cijena najma: 25 – 75kn / m2
 • Iznos komunalnog doprinosa: za proizvodne djelatnosti do 1000 m3 – 3,26 kn/m3, iznad 1000 m3 – 4,30 kn/m3; za uslužne djelatnosti do 1000 m3 – 3,26 kn/m3, iznad 1000 m3 – 7,55 kn/m3
 • Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: da, 75% i više, ovisno o investiciji
 • Iznos komunalne naknade: Za proizvodnu djelatnost 0,76 kn / m2, za ostale djelatnosti 3,80 kn / m2
 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade: da, 100% na rok od 5 godina