Lokacija: Grad Popovača, Sisačko-moslavačka županija

Nuts regija: Panonska Hrvatska (HR028)

Veličina zone (ha): 89 ha

Veličina dostupnog zemljišta (ha): 20, ha

Broj poduzeća: 4

SPECIFIKACIJE PARCELE U PONUDI:
 • Namjena zemljišta: proizvodno-prerađivačka
IZGRAĐENOST INFRASTRUKTURE DO PODUZETNIČKE ZONE:
 • Cesta: da
 • Plin: da
 • Električna energija: da
 • Voda: da
 • Odvodnja/kanalizacija: da
 • Komunikacijska infrastruktura: da
OPREMLJENOST INFRASTRUKTUROM UNUTAR PODUZETNIČKE ZONE:
 • ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
 • struja: da
 • javna rasvijeta: da
 • plin: da
 • plinska podstanica: ne
 • trafostanica: da
 • KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:
 • voda: da
 • vodovodne i oborinske instalacije: da
 • kanalizacija: da
 • odvodnja: ne
 • PROMETNA INFRASTRUKTURA:
 • ceste: da
 • parkirališta: da
 • utovarne rampe: ne
 • KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA:
 • telefon: da
 • internet: da
 • RTV mreža: da
 • IZGRAĐENE PPI:
 • Izgrađene poduzetničke potporne institucije: ne
UDALJENOST OD PROMETNE INFRASTRUKTURE:
 • Pristupna cesta: 0 km (izgrađena)
 • Autocesta: A3 – 800 m
 • Industrijski kolosijek: uz zonu
 • Zračna luka: Zračna luka dr. F. Tuđman, 64 km
 • Riječna luka: Sisak, 27 km
 • Morska luka: Rijeka, 222 km

VLASNIŠTVO / CIJENA ZEMLJIŠTA / KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA:

 • Vlasništvo: javno- Grad Popovača i Republika Hrvatska
 • Prodaja ili najam zemljišta: prodaja
 • Cijena prodaje: 50 kn / m2
 • Iznos komunalnog doprinosa: 0,50 kn / m3
 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade: da, prva godina poslovanja, potom 25%, 50%, te 75% iznosa naknade
 • Pogodnost investitorima: besplatne kilovate instaliraane snage (400 kW) sukladno površini kupljenog zemljišta