Petak, lipanj 21, 2019
Program ADRION objavljuje treći poziv za dostavu projektnih prijedloga za prioritetnu os 1  - inovacije i prioritetnu os 3 - transport. Objava za Prioritetnu os 1-Inovacije je otvorena od 20. svibnja do 29. srpnja i bit će usmjerena na dvije teme: Plavi razvoj i pametnu specijalizaciju Društvene inovacije Objava za Prioritetnu os 3-Transort bit će otvorena od  22. svibnja do 31. srpnja i bit će usmjerena na dvije teme: ...
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u ukupnom iznosu od 40 milijuna kuna. Na javni natječaj mogu se prijaviti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i...
HBOR je raspisao javni natječaj za dodjelu donacija “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE“. Sredstva natječaja su namijenjena za provođenje projekata kojima se potiče zapošljivost, samozapošljavanje i utemeljenje društvenog poduzetništva. Na natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti koje provode organizacije civilnog društva koje djeluju najmanje 2 godine od dana objave ovog natječaja i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija. U provedbi projekta...
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 21. svibnja 2019. objavilo je poziv “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“. U okviru Poziva financirat će se aktivnosti koje za cilj imaju osnaživanje i rast društvenih poduzeća kroz jačanje kapaciteta, održivosti i konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Isto tako, namjerava se poticati razvoj društvenog poduzetništva kroz financijske potpore razvoju poslovanja i jačanju...
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas  natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju...
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica vrijedan 5,8 milijuna kuna. Dio je to niza aktivnosti kojima se želi potaknuti transformacija prometnog sustava u čišći i energetski učinkovitiji, a sve s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša ispušnim plinovima i bukom. TKO SE MOŽE PRIJAVITI? JLP(R)S, tijela državne uprave i ostale proračunske i...
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda vrijedan 20 milijuna kuna. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničen je na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku. Poziv je otvoren do 8. srpnja 2019. godine. Više informacija OVDJE
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu, otvoren do 15.06.2019. godine. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen za mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u...
Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019.godini. Predmet javnog poziva je dodjela potpora Sisačko-moslavačke županije za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini s ciljem promocije autohtonih i drugih poljoprivrednih proizvoda, povezivanja poljoprivrednih proizvođača i unapređenja pojoprivredne proizvodnje i to za: znanstveno-stručne skupove gospodarske manifestacije lokalno-tradicijske...
Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa. Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne...