Utorak, 14 srpnja, 2020

GRAD NOVSKA je objavila dva javna poziva dodjele potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja...

GRAD NOVSKA je objavila dva javna poziva dodjele potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske i to za...

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove...

Javni pozivi za mjere iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova...

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja...

Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih...

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Svrha i...

Objavljen poziv „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u svrhu povećanja kapaciteta RH za obradu i recikliranje otpada te unapređenja sustava gospodarenja otpadom objavilo Poziv  „Uspostava postrojenja za...

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke...

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju javne ustanove...

Natječaj “Potpora za razvoj europskih video igara”

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga “Potpora za razvoj europskih videoigara”(Call for proposals EACEA 19/2019 – Support for Development of European Video Games). Kriterij odabira:...

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Na temelju članka 4. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 1/19) (u nastavku teksta: Pravilnik),...

Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

U cilju provedbe Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s...

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA – OVISNOST 2020.

Ministarstvo zdravstva objavilo je natječaj za prijavu projekata zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih...