Utorak, 3 kolovoza, 2021

Otvoren natječaj “Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe”

Objavio: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU Natječaj je otvoren 8.1.2021. Link: Strukturni fondovi: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sufinanciranje-troskova-ukljucivanja-djece-u-socioekonomski-nepovoljnoj-situaciji-u-predskolske-programe/ Upute za prijavitelje: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-prijavitelje.pdf Prihvatljivi PRIJAVITELJI: Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog...

Uspostava reciklažnih dvorišta

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta...

Objavljen poziv za iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa

Naziv natječaja: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA IZRADU SKUPOVA ISHODA UČENJA I OBRAZOVNIH PROGRAMA,  U SVRHU PROVEDBE SUSTAVA VAUČERA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH Objavljen: 01....

Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

U cilju provedbe Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s...

Otvoren natječaj “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Objavio ga: Ured za udruge Vlade RH Natječaj je otvoren 16.12.2020. Link: Strukturni fondovi: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice/ Upute za prijavitelje: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/12/Upute-za-prijavitelje_II.-izmjene_vazeca-verzija.pdf Prihvatljivi PRIJAVITELJI: Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora...

Otvoren novi natječaj od strane Horizon Europe Framework Programme

Naziv natječaja: Povećavanje sinergije između EIC-a i Startup Europe (Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe) Objavljen: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) Objavljen 01. lipnja 2021....

Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama – otvoren poziv za 2021. godinu

J A V N I  P O Z I V ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA u 2021. GODINI Objavljen: Ministarstvo kulture Objavljen 29. lipnja...

Otvoreni poziv jedinicama lokalne i regionalne samouprave na sudjelovanje u projektu Europe Goes Local

Agencija za mobilnost i programe poziva jedinice lokalne i regionalne samouprave da se uključe u program Europe Goes Local - Supporting Youth Work at...

Ponovno pokretanje rokova u Javnom pozivu za dodjelu potpora za samozapošljavanje

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je ponovno pokretanje rokova u Javnom pozivu za dodjelu potpora za samozapošljavanje. Cilj Javnog poziva je otvaranje novih radnih mjesta...

Javni poziv za dodjelu potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019....

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019.godini. Predmet javnog poziva je dodjela potpora...