Petak, lipanj 21, 2019
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova i općina“. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata primjene koncepta pametnih "gradova i općina" kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom odnosno općinom te inovativna provedba poslova grada ili...
Predmet Javnog poziva je izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru TZG Siska, čijom provedbom se doprinosi promidžbi grada Siska. 1. KORISNICI Poziv se odnosi na pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva-OPG, kućne radinosti), a koje se bave izradom/proizvodnjom suvenira. 2. KRITERIJI Odabir suvenira obavljat će se prema sljedećim kriterijima: Suvenir treba imati značajke...
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.600.000,00 kuna. Više o Pozivu OVDJE
Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2020. godini. Potpore će dodjeljivati autorima za: književno-umjetnički rad prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova. 2. Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. 3. Dodjeljivat će se sljedeće...
Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu. Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini za sljedeća područja: 1. Izvedbene umjetnosti 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost 3. Vizualne umjetnosti 4. Audiovizualne djelatnosti* (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i...
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški  usmjerenog aktivnostima iz područja socijalne skrbi koje Ministarstvo tijekom 2019. godine nije obuhvatilo već raspisanim natječajima. Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstva. Rok za dostavu prijava: ...
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu. Prijave se zaprimaju isključivo od 6. lipnja 2019. godine, a Otvoreni javni poziv je otvoren do 4. kolovoza 2019. godine. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadruga koje nisu prihvatljivi korisnici. Sredstva su namijenjena...
Agencija za mobilnost i programe poziva jedinice lokalne i regionalne samouprave da se uključe u program Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level. Projekt će uključenim JLRS-ovima pružiti višemjesečnu stručnu podršku pri uspostavi/unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svake JLRS. Projekt također omogućava osposobljavanje i usavršavanje JLRS-ova u području rada s mladima te...
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini. Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte, Europska komisija kroz...
Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na...