Četvrtak, 25 veljače, 2021
Naslovnica Blog

Politika nultog zagađenja tema je EU Zelenog tjedna 2021.

Europska komisija najavila je da će se EU Zeleni tjedan 2021., glavni godišnji događaj usmjeren na europsku politiku zaštite okoliša, održati od 3. svibnja do 13. lipnja i biti će posvećen politici nultog zagađenja (Zero Pollution Ambition). Ova tema je u izravnoj vezi s Europskim zelenim sporazumom i Akcijskim planom EU-a prema ambiciji nultog zagađenja zraka, vode i tla. U okviru EU Zelenog tjedna, Europska komisija poziva vas da se prijavite za sudjelovanje u dvije različite aktivnosti.

Prva aktivnost je četverodnevna virtualna konferencija (1. – 4. lipnja) na kojoj imate mogućnost postavljanja virtualnog izložbenog štanda na kojem možete izložiti i promovirati svoje aktivnosti povezane s politikom zaštite okoliša. Za više informacija i registraciju kliknite ovdje (https://www.eugreenweek.eu/virtual-exhibition) . Rok za prijavu na natječaj je 8. ožujka.

Između 3. svibnja i 13. lipnja možete sudjelovati i na „EU Green Week“ Partnerskom događaju na kojem ćete moći dijeliti i promovirati svoje aktivnosti organizacijom događaja na ekološku temu. Ovo je jedinstvena prilika da predstavite svoj doprinos Europi bez zagađenja, s mogućnošću interakcije s vodećim ekolozima, dionicima, kreatorima politike i zainteresiranim građanima iz cijelog svijeta kako bi zajednički tražili rješenja koja mogu postići smanjenje zagađenja i okoliš bez otrovnih tvari. Događaj se može sastojati od konferencije, radionice ili webinara (svaka ideja je dobrodošla) i može se održati na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili EU razini. Štoviše, tijekom vašeg događaja mogu se izložiti mnoge vrste inicijativa vezanih uz Nulto zagađenje (energija, poljoprivreda, industrija, mobilnost). Za više informacija i registraciju kliknite ovdje (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUGW2021PartnerEvents). U ovom je slučaju krajnji rok za prijavu 12. ožujka.

Ukoliko se odlučite svojim idejama i aktivnostima doprinijeti EU Zelenom tjednu, Europsko udruženje razvojnih agencija EURADA Vam može ponuditi svoju asistenciju kroz, primjerice lekturu vaših prijedloga, pronalazak govornika, moderiranje vaše sesije ili promociju među kolegama i drugim razvojnim agencijama.

JAVNI POZIV za poslovne subjekte s područja Grada Petrinje za podnošenje prijava u svrhu raspodjele donacijskih sredstava prikupljenih za uklanjanje posljedica potresa

Naziv natječaja:

JAVNI POZIV za podnošenje prijava u svrhu raspodjele donacijskih sredstava prikupljenih za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa na području Grada Petrinje (poslovni subjekti)

Objavljen:

GRAD PETRINJA, 23. veljače 2021. godine

Prihvatljivi korisnici:

obrtnici, udruge, mali i srednji poduzetnici proizvodnih djelatnosti, mali i srednji poduzetnici uslužnih djelatnosti, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, osobe koje se bave kućnim radinostima i osobe koje se bave samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje, koji su u dane 28. prosinca i 29. prosinca 2020. godine obavljali svoju djelatnost i koristili objekte za potrebe svoje djelatnosti te koji štetu na objektima dokažu vjerodostojnom dokumentacijom.

Prihvatljivi iznos:

50.000,00 – 1.200.000,00 kn ovisi o veličini poslovnog subjekta (detaljnije na linku)

Prihvatljivi troškovi:

račune, odnosno drugu jednakovrijednu vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje šteta na objektima u kojima su prijavitelji obavljali djelatnost i njena visina (elaborat procjene troškova, troškovnik, predračun za nabavku materijala i potrebne radove, ponuda za nabavku materijala i potrebne radove),

Sažetak natječaja:

Prijavu na ovaj Javni poziv mogu predati obrtnici, udruge, mali i srednji poduzetnici proizvodnih djelatnosti, mali i srednji poduzetnici uslužnih djelatnosti, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, osobe koje se bave kućnim radinostima i osobe koje se bave samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje, koji su u dane 28. prosinca i 29. prosinca 2020. godine obavljali svoju djelatnost i koristili objekte za potrebe svoje djelatnosti te koji štetu na objektima dokažu vjerodostojnom dokumentacijom.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijave za odobrenje novčane pomoći dostavljaju se preporučenim poštanskim putem, osobno na privremenoj adresi gradske uprave u Grada Petrinje u Petrinji, Braće Hanžek 19, ili u elektronskom obliku putem adrese poljoprivreda@petrinja.hr.

Link:

https://petrinja.hr/wp-content/uploads/2021/02/POTRES-Javni-poziv-DONACIJE-22.2.2021.-003.pdf

Kontakt : poljoprivreda@petrinja.hr  ili  044/515-220

HBOR krediti za investicije i obrtna sredstva

Objavljen:

HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Prihvatljivi korisnici:

 • Djeluju ili će djelovati na području na području SMŽ,
 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

Prihvatljivi iznos:

 • ZA INVESTICIJE: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV
 • kamatna stopa: 1%

ZA OBRTNA SREDSTVA: U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100 tisuća kuna. Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

Kamatna stopa: 0,5%

Sažetak natječaja:

HBOR je uveo posebne pogodnosti po programima kreditiranja Investicije privatnog sektoraInvesticije javnog sektora i Obrtna sredstva kojima je omogućio povoljnije kreditiranje subjekata koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije u cilju brže obnove uništenih i oštećenih objekata i opreme, uspostavljanja redovnog poslovanja te poticanja gospodarskog razvitka na ovom području.

Link:

https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-privatnog-sektora/

https://www.hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva/

Kontakt odjel:  poduzetnistvo@simora.hr

Zatvoren Poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, u okviru otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)”, ukupnog iznosa bespovratnih sredstava 25.000.000,00 kn, donijelo je 2. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 7.212.486,30 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 7.212.486,30 kn.

Donošenjem predmetne Odluke, službeno su iscrpljena raspoloživa bespovratna sredstva u okviru Poziva pa se Poziv zatvara s datumom 18.2.2021.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2020-2021/

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini

Objavljen:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Poziv je otvoren od 16. veljače do 18. ožujka 2021. godine

Poziv s prilozima (Dodatak A, Dodatak B, Dodatak C) i Upute za prijavitelje dostupni su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju: https://demografijaimladi.gov.hr/ pod nazivom POZIV za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića  i jedinice lokalne samouprave, vlasnici  prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

Prijavitelj će se smatrati neprihvatljivim u slučajevima kada Središnji državni ured ima saznanja da je:

 • zbog neispunjena ugovorne obveze prema ranije sklopljenim Ugovorima dužan vratiti sredstva dobivena od Središnjeg državnog ureda ili mu je naplaćeno jamstvo za izvršenje ugovornih obveza;
 • dostavio netočne informacije zatražene od Središnjeg državnog ureda
 • pokušao doći do povjerljivih informacija ili pokušao utjecati na Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata ili na službenike Središnjeg državnog ureda u postupku odabira

Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljivi iznos:

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 32.000.000,00 kn.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv (u nastavku teksta: Prijavitelj) može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: programi_projekti@demografijaimladi.hr

Sažetak poziva:

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do četvrtka, 18. ožujka 2021. godine.

Valjanim Prijavama smatrat će se Prijave dostavljane u pisarnicu Središnjeg državnog ureda do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Kontakt odjel:  info@rk-smz.hr; simora@simora.hr

Link:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2021-g/5917

SIMORA odnijela titulu najbolje europske razvojne agencije

S ciljem prepoznavanja najboljih praksi u regionalnom razvoju, EURADA – Europsko udruženje razvojnih agencija sa sjedištem u Bruxellesu ocjenjuje najbolje razvojne agencije kroz njihove projekte. Teško se u moru brojnih i uspješnih europskih projekata, kao i agencija koje ih osmišljavaju i provode, uopće naći na popisu onih od kojih stručni žiri EURADA-e izabere najbolji. No, za 2020. godinu to je pošlo za rukom sisačko-moslavačkoj razvojnoj agenciji SIMORA-i, ujedno i prvoj nagrađenoj iz Hrvatske ikada.

Prema riječima direktora SIMORA-e Marija Čelana, „Europsko udruženje razvojnih agencija nas je o odabiru obavijestilo i uskoro očekujemo poziv za preuzimanje nagrade. Već smo 2017. godine bili u top 5 europskih razvojnih agencija, ali 1. mjesto nam je zaista odlična vijest!“.

Razvojna agencija SIMORA prepoznata je od strane žirija jer poboljšava život u Sisačko-moslavačkoj županiji, te je uz pomoć brojnih projekata iz područja poduzetništva, ruralnog razvoja, strateškog planiranja, socijalnih fondova i EU fondova ostvarila 217 novih radnih mjesta, a preko 1000 ih je u našoj županiji očuvala. Posebno je istaknut koncept načina kako razviti regiju i kako zapošljavati osobe mlađe životne dobi, kako ih educirati da znaju izrađivati videoigre, mentorirati im da što lakše uplove u poduzetničke vode, osigurati potporu njihovim start-upovima i omogućiti im da koriste vrhunski opremljene prostore i opremu u poduzetničkom inkubatoru PISMO. „Becoming gaming expert-capacities upskilling“ naziv je prakse koja je nagrađena zahvaljujući SIMORA-i, a zaživjela je ujedinivši različite sudionike od politika sa svih nivoa do različitih načina financiranja, te u konačnici rezultirala otvorenjem 36 start up-ova te riješila problem zapošljavanja mladih u specializiranoj i najbrže rastućoj industriji – gaming industriji.

„Ovom prilikom pohvaljujem i sve naše djelanike koji rade na svim našim projektima, ali i ministarstvima te javnim tijelima sa državne, regionalne i lokalne razine bez kojih naši projekti nebi bili mogući. Posebno se zahvaljujem i svim našim klijentima i partnerima što su nas prepoznali. Veliko je priznanje dobiti status „najbolje europske razvojne agencije“ tim više što smo prva agencija iz Hrvatske koja je uspjela dobiti ovu titulu. 2020. godina nam je donijela jako puno napisanih i odobrenih projekata, a ova nagrada samo je kruna cijeloga rada SIMORA-e koja ove godini slavi i 15 godina postojanja.“, izjavio je direktor Mario Čelan.

Nagrada EURADA-e je prestižna jer se ne dodjeljuje samo članovima udruženja već u obzir dolaze i sve druge razvojne agencije sa sjedištem u Europi. Uz to što su najbolja europska razvojna agencija u 2020. godini, SIMORA ima i priznanje za najbolji hrvatski EU projekt, poduzetnički inkubator PISMO.

ZELENI POJAS 2021.

Objavljen:

INA – Industrija nafte d.d.

Natječaj je otvoren od 15. veljače do 15. ožujka 2021. godine do 23:59

Prihvatljivi korisnici:

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi iznos:

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna. Kandidati koji se prijavljuju na program moraju, financijski ili materijalno pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt. INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 1.4.2021.-1.5.2021. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30.11.2021. godine.

Područja aktivnosti projekta

Klimatske promjene – Projekti iz područja ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kao posebni potprogram ovogodišnjeg natječaja a to su sve one aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje emisije stakleničkih plinova i aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama.

 • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje),
 • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla),
 • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš,
 • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada),
 • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost,
 • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških

materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad),

 • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama,
 • Izložbe o zaštiti okoliša,
 • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Sažetak natječaja: (3 rečenice)

S ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja, INA je 2014. godine pokrenula program Zeleni pojas u sklopu kojeg je na suradnju pozvala organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove (škole, vrtiće, fakultete), dobrovoljna vatrogasna društva te parkove prirode kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama.

Za procjenu zahtjeva formirat će se stručno Povjerenstvo za provođenje Natječaja u koje će biti imenovane stručne osobe iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, predstavnika akademske zajednice te predstavnika Ininog Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.

Rok za predaju dokumentacije:

Do 15. ožujka 2021. godine do 23:59

Kontakt odjel: info@rk-smz.hr

Link:

https://www.ina.hr/zelenipojas/?gclid=EAIaIQobChMIoNPEyrLw7gIVR7DtCh2jnAOQEAAYASAAEgI6efD_BwE

Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz područja zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje SMŽ objavio je Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz područja zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja.

Pozivaju se sve udruge/pravne osobe (neprofitne organizacije) koje su programski usmjerene na rad u području razvoja zdravstvenih i socijalnih usluga da se prijave za financijsku potporu programima/projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga/pravnih osoba (neprofitnih organizacija) za područje pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga u zajednici.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.130.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti za financiranje projekta/programa iznosi 5.000,00 kn, a najveći iznos za pojedini projekt/program iznosi 200.000,00 kn, ovisno o pojedinom području u kojem se projekt/program prijavljuje.

Prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu, ali može istovremeno biti partner/suradnik u drugoj prijavi.

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama SMŽ.

Objava Natječaja: https://www.smz.hr/natjecaji/110-zdravstvo-socijalna-skrb-i-branitelji/8457-javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-udrugama-iz-podrucja-zdravstva-socijalne-skrbi-i-hrvatskih-branitelja-3

Natječaj: https://www.smz.hr/images/stories/zdravstvo/2021/2._Javni_natjecaj_za_dodjelu_financijskih_potpora_2021.PDF

 

Obavijest o obustavi Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 16.2.2021. objavilo je obavijest o obustavi prve i druge skupine za financiranje Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ do 31.3.2021. do 9:00 sati.

Poziv (prva i druga skupina) se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava prve i druge skupine dosegli 120 % ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što, sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje, predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi u okviru prve i druge skupine za financiranje predani unutar razdoblja obustave neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

U okviru treće skupine za financiranje moguće je i dalje predavati projektne prijedloge.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-odgovaranje-na-potrebe-lokalne-zajednice/