Nedjelja, prosinac 15, 2019
Naslovnica Blog

372.000,00 kuna za OPG Matleković iz Krapja!

OPG Matleković Domagoj iz mjesta Krapje u općini Jasenovac prijavio je projekt za tip operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” te ostvario potporu u iznosu od 372.000.00 kuna. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Matleković se bavi ratarstvom i stočarstvom. Dobivena sredstva će uložiti u kupnju poljoprivredne mehanizacije koja će olakšati i ubrzati rad na gospodarstvu. OPG će kupiti traktor, prikolicu za stajski gnoj i berač za kukuruz. Provedbom ovog projekta OPG Matleković Domagoj modernizirati će i unaprijediti poslovanje na gospodarstvu.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Ministarstvo obustavlja Javni poziv općinama u dijelu natječaja koji se odnosi na općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti

Obustavlja se Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini

Poziv se obustavlja u dijelu natječaja koji se odnosi na općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti zbog zaprimanja prijava kojima se doseže osiguran iznos od 1.000.000,00 kuna.
Poziv se obustavlja u vremenu od 12. prosinca 2019. u 16:30 sati do 12. siječnja 2020. do kraja dana.

U ostalom dijelu Poziv ostaje otvoren.

OPG-u Milašinović odobrena je potpora u iznosu od 111.187,50 kuna

OPG-u Milašinović Bogumila iz Košutarice odobrena je potpora za tip operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” u iznosu od 111.187,50 kuna. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Milašinović bavi se ratarskom proizvodnjom, a kroz ovaj projekt svoju proizvodnju će proširiti i na uzgoj lješnjaka.

Dobivenu potporu korisnica će  uložiti u kupnju mehanizacije i opreme potrebne za rad na gospodarstvu (traktor, usisavač za lješnjake, čistilica za lješnjake) te će kupiti  sadnice lješnjaka. Provedbom ovog projekta OPG Milašinović Bogumila modernizirati će i unaprijediti poslovanje na gospodarstvu te povećati proizvodni kapacitet.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II” namijenjen poduzećima.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

Više o natječaju i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

Objavljen otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”.
Cilj Poziva je potaknuti poduzeća na investiranje u izgradnju postrojenja za kompostiranje i izgradnju bioplinskih postrojenja, a na taj način se ujedno jedinicama lokalne samouprave i ostalim proizvođačima biootpada otvara mogućnost okolišno prihvatljivijeg zbrinjavanja biootpada u usporedbi s odlaganjem na odlagališta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv je 250.000.000 HRK. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu poziva je 1.000.000 kuna, a najviša dopuštena vrijednost je 50.000.000 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje  ili veliko poduzeće,  registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja na dan podnošenja projektnog prijedloga.

Više informacija možete pronaći OVDJE

111.187,50 kuna za OPG Keleuva!

OPG–u Keleuva Miloš iz Brestika pokraj Gline, odobrena je potpora za projekt koji je prijavio na natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ u iznosu od 111.187,50 kn.

Dobivena sredstva korisnik je uložio u kupovinu traktora, prskalice, prikolice, freze te pluga. OPG se bavi ovčarstvom i kozarstvom, a kupljena mehanizacija i oprema modernizirati će i unaprijediti proces rada na gospodarstvu gospodina Miloša.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Predstavili smo prvu milijardu prijavljenih projekata!!!

U ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine u prostorijama Razvojne agencije SI-MO-RA održali smo tiskovnu konferenciju na kojoj je javnosti predstavljen rezultat korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. te prvu 1.000.000.000 kuna prijavljenih projekata.

Na tiskovnoj konferenciji uz Marija Čelana, direktora Razvojne agencije SI-MO-RA, sudjelovao je župan sisačko-moslavačke županije, Ivo Žinić, njegovi zamjenici, Roman Rosavec i Ivan Celjak, mladi poljoprivrednici Josip Tvarušek i Nikola Matleković te voditelji odjela u SI-MO-RI i Regionalnom koordinatoru SMŽ.

Simbolično, iza njih su bila postavljena dva okićena drvca, jedno sa kuglicama na kojima su projekti iz svih fondova i odjela, koje su ukupno „teške“ preko milijardu kuna, dok je drugo drvce okićeno samo kuglicama/projektima iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020..

Direktor Razvojne agencije SI-MO-RA pohvalio se uspjehom SI-MO-RE i Regionalnog koordinatora te još jednom podsjetio da je Sisačko-moslavačka županija u samom vrhu po povlačenju sredstava iz EU. Naglasio je da se svi zajedno i dalje trudimo biti u samom vrhu te istaknuo da je ovdje važna podrška Sisačko-moslavačke županije bez koje ovaj uspjeh ne bi bio moguć.

Zatim je izdvojio i neke veće projekte. Prvi po kojem je Sisačko-moslavačka županija već sad prepoznata u Hrvatskoj, ali i EU je Poduzetnički inkubator PISMO i SMŽ središte gaming industrije. Zatim, još jedan važan projekt koji je trenutno u izgradnji – središnji paviljon županijske bolnice u Sisku, ali tu su i brojni energetski projekti. Ne smijemo zaboraviti projekt Zajedno do sredstava EU fondova, kroz koji je 85 % plaća svih djelatnika, kao i svi troškovi poslovanja Regionalnog koordinatora financirano iz EU fondova.

Župan je podsjetio na prvu zadaću koju je dolaskom na čelno mjesto u Županiji zadao svim odjelima i službama, rekao je kako se ne smije dogoditi da nam promakne ijedan natječaj. Rezultat toga je i ova prva milijarda kuna prijavljenih projekata.

Župan je na kraju ove konferencije za novinare stavio na božićno drvce kuglice sa projektima mladih poljoprivrednika i na kraju onu na kojoj je prva milijarda kuna prijavljenih projekata.

148.250,00 kuna za OPG Tišner iz Nove Subocke!

OPG Tišner Alenka iz Nove Subocke kod Novske, prijavio je projekt na natječaj za tip operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima”  te dobio potporu u iznosu od 148.250,00 kuna. Sredstva su namijenjena mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Tišner bavi se uzgojem ratarskih kultura i stočarstvom. Dobivena sredstva uložit će u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme koja je neophodna za obavljanje poslova na gospodarstvu, točnije kupit će traktor, pauk za sijeno i prikolicu.

Projekt je pripremila i provodi SI-MO-RA.

Još jedan projekt prekogranične suradnje dolazi u Sisačko – moslavačku županiju!

Creative@CBC je projekt koji će provoditi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, Prijedor sa partnerima Razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije SIMORA d.o.o. i Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid, Crna Gora. Cilj projekta je razvoj prekograničnog potpornog okvira za poticanje kreativnih industrija. Dvije su glavne dimenzije projekta – umrežavanje tehničke i tehnološke infrastrukture kroz razvoj kreativnih centara u Prijedoru, Sisku i Podgorici, dok će fokus druge dimenzije biti usmjeren na stvaranje nepostojeće mreže objedinjenih znanja u području kreativnih industrija. Novonastala infrastruktura i mreža specifičnih znanja služit će za međusobno povezivanje poduzeća tradicionalnih industrija, donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini te tržišta s inovativnim poslovnim modelima industrija. Ukupni budžet projekta iznosi 633.893,76 €. SI-MO-RA će projektu pridonijeti svojim iskustvom i kapacitetima u području gaming industrije. Osim toga, kroz projekt će inkubator PISMO-Novska biti dodatno moderniziran opremom potrebnom za daljnji razvoj inkubatora kao centra za razvoj kreativnih industrija.